Senior Nytt 2
Hej!

Vi hade ett välbesökt uppstartsmöte i torsdags.

Information om tävlingarna och tävlingsprogrammet lämnades.

Bland de punkter som kom upp från klubbens sida (representerad av Sebastian Hansson) är att vi Seniorer rycker in och hjälper till med städningen torsdagen den 4 maj inför årets öppnande av banan. Det som behöver lite puts och studs (mer detaljer får vi på plats) är hålen 12 - 16. Vi samlas utanför klubbhuset kl 10:00. Banarbetarna och Robert kommer att informera om vilka arbetsuppgifter det är. Klubben bjuder på fika när vi är klara.

Sebastian informerade oss också om sin nya roll på klubben.

Vi tackar Peter Hansson för information om tränargruppen samt en hel del information runt valet av golfbollarnas betydelse för vårt spel. Dyrt är inte alltid bäst och framförallt spela på samma sorts boll för bättre och jämnare spel.

Ett samlat underlag på Seniorkommitténs tävlingsprogram efterlystes också och kommer att inom kort att distribueras samt finnas i Seniorpärmen i receptionen samt på hemsidan och på MinGolf. I pärmen finns information och där kommer också löpande vissa tävlingars resultat sättas in så att du kan följa dina positioner.

Anmälan och betalning görs på sedvanligt sätt företrädesvis på MinGolf alternativt undantagsvis i receptionen.

Väl mött på torsdag och Seniorkommitténs representanter ser fram emot ett stort deltagande i våra tävlingsarrangemang under säsongen.

 

Hälsningar!

Seniorkommittén