Saltsjöbadens Skidarena

Tack för i år och välkomna tillbaka nästa säsong!

Förberedelser inför den stundande golfsäsongen gör att vi nu på måndag den 15/3 påbörjar avetablering av snöbädden.
 
Arbetet inleds längst bort på arenan men skidåkning kommer vara möjlig på en kortare slinga under ytterligare några dagar.
 
Under dessa dagarna är det givetsvis avgiftsfritt.
 
Stort tack…. och välkomna tillbaka nästa säsong.

 

 

Välkommen till Saltsjöbadens Skidarena

Som vi alla vet har golfbanor runt om i landet sedan länge används för att åka skidor på under vintern. Det är ett naturligt inslag i många kommuners- och samhällens vinteraktiviteter där den lokala golfklubben ställer sina ytor till förfogande. Detta har sedan lång tid också gällt för Saltsjöbadens Golfklubb och har verkligen uppskattats från såväl åkarnas som Nacka kommuns sida.

Möjlighet att skapa konstsnö och en grundtanke från vår sida att försöka bredda nyttjandet av vår bana ledde fram till att vi 2016 började etableringen av en högkvalitativ skidanläggning med konstsnö och elljus. Anläggningen stod klar 2018 och har sedan dess drivits i den mån väderleken så har medgivit. Från Golfklubbens sida vill vi fortsätta på den inslagna vägen och genom att fortsätta upplåta golfbanan för skidåkning på en väldigt bra anläggning. Vi planerar nu för fullt inför säsongen 2021och räknar med att starta våra 3 snökanoner så snart vädret så tillåter.

 

Välkommen tillbaka säsongen 2021/2022

Saltsjöbadens Skidarena erbjuder skidspår som, fullt utbyggt, är 2,5 km långt. Hela slingan är elbelyst vilket gör att du som gillar åka tidiga morgnar eller på kvällen inte behöver ta med pannlampan (även om den underlättar).

Vår ambition är att erbjuda ”Stockholms bästa konstsnöspår”, en utmärkelse vi fick av Svenska Dagbladet häromåret.

Du hittar oss på golfklubben i Saltsjöbaden och för alla barn- och ungdomar upp till 18 år är åkning kostnadsfri. Vi kommer försöka ha öppet dagligen mellan klockan 06.00 och 21.00.

Du hittar all viktig information under senaste nytt samt på vår hemsida Saltisskidor.se, på Facebook – Saltsjöbadens Konstsnöarena och här på saltsjöbadens Golfklubbs hemsida.