Driving range

Ni kan betala med ert betalkort direkt i bollmaskinen.
Polletter och rangekort kan köpas i shopen.

Onsdagar klipps rangen och stänger kl 17.30 (maskinen stänger kl 17.00) och öppnar åter torsdag morgon kl 08.00. 

Priser
1 pollett.......... 25 kr (ca 25 bollar)
6 polletter...... 125 kr

Nya rangekortet kostar 50 kr för kortet

Rangekort...... 500 kr (värde 625 kr)
Rangekort...... 1000 kr (värde 1400 kr)
Rangekort...... 2000 kr (värde 3000 kr)


Varmt välkommen!