Driving range

Ni kan betala med ert betalkort direkt i bollmaskinen.
Polletter och rangekort kan köpas i shopen.
Onsdagar Stänger rangen kl 18.00-To morgon för klippning.
Maskinen stängs 17.00

Priser
1 pollett.......... 25 kr (ca 25 bollar)
6 polletter...... 125 kr

Nya rangekortet kostar 50 kr för kortet

Rangekort...... 500 kr (värde 625 kr)
Rangekort...... 1000 kr (värde 1400 kr)
Rangekort...... 2000 kr (värde 3000 kr)

ÖPPNAR SKÄRTORSDAG KL.13
 

Varmt välkommen!