Min Golf/GIT - info

Bokning av starttider.
Ett antal starttider som kan bokas via webben läggs ut. Dessa tider kan också bokas per telefon.
När du via Min Golf fått upp starttiderna för aktuell dag, kommer du att se vilka tider som är tillgängliga.

Du kommer att se om det är startförbud någon del av den dag du tänkt spela och du behöver inte ringa receptionen för besked. Det blir enklare att planera din golf. Tänk på, om du anmäler medspelare, att du måste ha tillgång till deras Golf-ID. Avanmäler du dig så avanmäls hela bollen. Gäller det bara dig själv måste du kontakta klubben.

Registrering av HCP 
Det är varje medlems ansvar att GIT (Golfens IT-system) innehåller aktuellt hcp.
Uppdatering efter hcp-påverkande rond kan ske via Min Golf eller via Terminalen i receptionen. Om du vill ha hjälp i receptionen att registrera hcp-förändring måste du visa upp scorekort eller noteringshäfte signerade av markör.

Anmälning till tävling
Enklaste sättet att anmäla sig är via Kalendern på hemsidan eller under fliken Tävling/Tävlingsprogram. Klicka på den tävling du ska anmäla dig till. Du kopplas då in på Min Golf.