Avgifter / Klasser

2017

Anmälningsavgift, se inbjudan, skall erläggas före anmälningstidens utgång.
Avgiften kan erläggas enligt följande:

  • Webbetalning vid anmälan i Min Golf.
  • Kortbetalning i terminalen vid receptionen.
  • Betalning vid anmälan i receptionen.

Inlottning i tävlingen förutsätter att avgiften erlagts innan anmälningstidens utgång.

AVGIFTER 18-hål Match Onsdagsgolf
Singel 100 kr 100 kr 50 kr
Par 200 kr 200 kr  

Avvikelser kan förekomma, se inbjudan.
Observera, att den avgiftsinformation som visas på Min Golf är per person.


TÄVLINGSKLASSER PÅ GKS
(Gränserna är satta så att klasserna ska bli ungefär lika stora.
Dessa gränser överensstämmer således inte med de fem handicapgrupperna i EGA.)

Klass Herrar och Damer, spelhandicap
A -12
B 13 - 24
C 25 - exakt hcp 36,0

Avvikelse kan förekomma, se respektive tävling.