Tävlingsanmälan

DELTAGARE HAR I OCH MED ANMÄLAN TILL TÄVLING OCKSÅ ACCEPTERAT ATT FÖLJA TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA!

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

De allmänna tävlingsbestämmelserna gäller vid alla tävlingar på GKS.
Dessutom gäller:

  • Regler för golfspel (Gäller från januari 2016)
  • Spel- och tävlingshandboken (SGF, gäller från januari 2016)
  • SGFs generella lokala regler, bestämmelser och ordningsregler, Amatörbestämmelser, Företagsgolf och RFs stadgar kap. 12, Tävlingar.
  • Utöver ovanstående kan för vissa tävlingar tillkomma ytterligare bestämmelser.
  • EGA Exakt Tävlingshandicap gäller. Den som saknar EGA Exakt Tävlingshandicap äger rätt att delta utanför resultatlistan.

ANMÄLAN TILL TÄVLING
Anmälan sker via Min Golf, som nås på www.golf.se, eller via terminalen i receptionen, i undantagsfall med hjälp av receptionen.
Herrar som under kalenderåret fyller 75 år och pojkar med officiellt hcp som under året fyller 12 år, eller är yngre, har rätt att välja röd tee om inget annat sägs i statuterna. Vit/blå tee enligt SGFs Spel- och Tävlingshandbok 5:15 gäller ej.

VARDAGS-, SOLSIDAN- och 9-HÅLSMEDLEMMAR (med officiellt hcp) får delta i GKS tävlingar på helger mot en greenfee av 300 kr.

ANMÄLNINGSAVGIFT ERLÄGGS OBLIGATORISKT VID ANMÄLAN (Nytt fr o m 2015)
Avgiften kan erläggas enligt följande:

  • Webbetalning vid anmälan i Min Golf.
  • Kortbetalning i terminalen vid receptionen.
  • Betalning vid anmälan i receptionen.
  • Återbud skall snarast meddelas receptionen tel. 08 - 717 01 25 eller på tävlingsdagen till tävlingsledningen, tävlingskansliet 08 - 556 167 30.
  • Efter anmälningstidens utgång återbetalas inte anmälningsavgiften.

 

EFTERANMÄLAN
Efteranmälan till tävling tas endast emot efter godkännande av tävlingsledaren.

ÖVERANMÄLAN
Vid scratchtävlingar sker urval enligt hcp-principen (EGA Exakt Tävlingshandicap har företräde). Vid övriga tävlingar sker urval enligt anmälningsordning.

STARTLISTA
Startlista anslås i receptionen och publiceras på www.golf.se Min Golf.
Startlistan är tillgänglig dagen efter lottning. Återbud skall snarast meddelas receptionen. Efter anmälningstidens utgång ingen återbetalning av anmälningsavgiften.
För att lotta en tävling/tävlingsklass krävs minst 6 anmälda spelare till singeltävlingar och 6 anmälda par till partävlingar.
Tävlande som inte vill få sitt namn publicerat på Internet (Min Golf) måste själv gå in och markera på Mina Uppgifter.

STARTANMÄLAN
Tävlande skall anmäla sig till tävlingsledningen senast 15 minuter före start.

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING
Spelare, som utan att anmäla godtagbart skäl uteblir från start, skall anmälas till Tävlingskommittén. Påföljden kan bli avstängning från deltagande i alla GKS-tävlingar nästkommande 14 dagar.

GOLFBILAR/MOPEDER
Se Spel- och tävlingshandboken (SGF 2016)

KORREKT HCP TÄVLINGSDAGEN
Den tävlande är ansvarig för att korrekt hcp är registrerat i GIT tävlingsdagen. R6-2

TÄVLINGSLEDARE
Tävlingsledaren avgör eventuella tvister och dennes beslut är slutgiltigt. (R34) Protester skall inlämnas skriftligt till tävlingsledningen före prisutdelningen. Senare inlämnad protest beaktas inte såvida den inte faller under R34-1b.

PRISER
Priser skall avhämtas vid prisutdelningen av pristagaren. Om särskilda skäl förhindrar närvaro skall ombud utses och noteras av tävlingsledningen. Priser som inte avhämtas tillfaller klubben. Färskvaror som pris går dock vidare till nästa pristagare.

ÄNDRINGAR
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogrammet.

MATCHTÄVLINGAR
Anmälan sker på Min Golf.
Tävlingsbestämmelser finns i pärm i receptionen och på hemsidan. 

Tävlingsinformation för av GKS/TK anordnade tävlingar finns i pärm i receptionen, på Min Golf och på GKS hemsida.

VÅRA TÄVLINGSSPONSORER 2017

Cobra Puma Två Generationer Cobra Puma
Fredells Grand Opening Fredells Trävaru AB
GKS-veckan  
GKS-veckan  
GKS-veckan  
Golfresan on Tour Golfresan
HEL Friskvård Höstlövet HEL Friskvård
Krögargolfen             Restaurang Lundsjön
Saltsjöbadskannan  
Thernlunds Junislag Thernlunds
Volvo World Golf Challenge Upplands Motor
Äkta Makars vpr  Cyperns Turistråd


FÖRKORTNINGAR I TÄVLINGSPROGRAMMET

Scr = Scratch
SL = Slagtävling
SG = Slaggolf
PB = Poängbogey
GS = Greensome
FS = Foursome
4B = Fyrboll (bästboll)
SE = Scramble