KM Match

KM Match Damer och Herrar 2020

Nedanstående tävlingsbestämmelser gäller endast för KM Match 2020.

Tävlingen spelas enligt ”Spel- och Tävlingshandboken från mars 2020” och
Regler för Golfspel från januari 2019. Caddieförbud.

Rätt att delta: Max. antal deltagare per klass är 32 och min. är 8. Vid färre anmälningar per klass ställs tävlingen in. Max.hcp för damer 36,0 och för herrar 11,0. Vid överanmälan gäller hcp-ordning.

Spelform: Matchspel singel

Handicap: Scratch

Tee: Blå resp. vit tee för damer resp. herrar 

Antal hål: 18 hål per omgång. Vid lika resultat efter 18 hål spelas särspel med start på hål 1, hål för hål tills ena sidan vinner. Finalen spelas över 36 hål.

Lottning: De fyra spelare med lägst hcp vid anmälningstidens utgång seedas. Vid ev. lika hcp lottas seedningen. Övriga deltagare lottas fritt.

Anmälan: Anmälningstiden utgår 8 maj. Anmälan via Min Golf.

Spelomgångar: Antalet spelomgångar varierar beroende på hur många deltagarna är. Se respektive tävling.

Finaler spelas senast söndagen 14 september 2020. Vid färre antal anmälda kan antalet omgångar och speldatum komma att justeras.

Bestämmelser för att fastställa speldag:
Match skall vara färdigspelad senast det datum som anges på respektive spelschema. Spelare med lägst hcp kontaktar motspelare och föreslår minst två speltillfällen. Kan överenskommelse ej träffas föreslår motspelaren i sin tur lika många tillfällen. Båda spelarna har samma kontaktansvar. Kan spelarna inte komma överens om lämplig tidpunkt, gäller omgångens sista datum kl.15.00 som automatisk speltid.

Spelare som då ensam infinner sig på 1:a tee beredd att spela vinner på walk over (WO). Infinner sig ingen av spelarna, diskvalificeras båda. Inga dispenser lämnas. Final bör givetvis inte vinnas på walk over.

Det åligger spelare som förlorat att föra in matchresultatet på spelschemat och att meddela TL/kansliet. Segraren bör kontrollera att detta blir gjort. Matchspel lördag, söndag samt helgdag bör helst spelas mellan kl. 08:00 - 09:00.

Prisutdelning: På Höstmötet 2020