Ledamöter i Tävlings- och Handicapkommittén

Ledamöter i Tävlings- och Handicapkommittén 2018

Johan Wijkström, Ordförande   070-638 37 26
Mats Candinger 717 0128 070-858 4026
Carl Hamilton   070-210 93 65 
Katrin Lepp   070-746 8318
Lisbet Wennerström   070-477 7679
Rolf Holme
Hcp-frågor
615 2659 070-204 9592