Ledamöter i Tävlings- och Handicapkommittén

Ledamöter i Tävlings- och Handicapkommittén 2020

Jan Värmon, Ordförande 070-208 6344
Staffan Gustavsson  
Katrin Lepp 070-746 8318 
Lisbet Wennerström 070-477 7679
Johan Wijkström 070-638 3726
Pontus Willquist  
Jan Värmon, Hcp-frågor 070-208 6344