Ledamöter i Tävlings- och Handicapkommittén

Ledamöter i Tävlings- och Handicapkommittén 2021

Jan Värmon, Ordförande 070-208 6344
Staffan Gustavsson 070-569 7799
Carina Smith 073-685 5137
Lisbet Wennerström 070-477 7679
Pontus Willquist 070-899 4318
Jan Värmon, Hcp-frågor 070-208 6344