Ledamöter i Tävlings- och Handicapkommittén

Ledamöter i Tävlings- och Handicapkommittén 2018

Johan Wijkström, Ordförande   070-638 37 26
Mats Candinger 717 0128 070-858 4026
Katrin Lepp   070-746 8318 
Jan Värmon   070-208 6344
Lisbet Wennerström   070-477 7679
Rolf Holme
Hcp-frågor
615 2659 070-204 9592