Tävlings- och Handicapkommittén

Ledamöter i Tävlings- och Handicapkommittén 2021

Jan Värmon
Ordförande/hcp frågor
070-208 63 44

Staffan Gustavsson
Ledamot
070-569 77 99

Carina Smith
Ledamot
073-685 51 37

Pontus Willquist
Ledamot
070-899 43 18