Resultatrapport

Syfte - att säkerställa att tävlingsresultaten kommuniceras ut på hemsidan. Ansvarig - Tävlingsledare ansvarar för att resultat och andra uppgifter fylls i enligt detta formulär.

OBS! Skicka bild/bilder på pristagare och gärna andra fina bilder från tävlingen till klubbchef@saltsjobadengk.se.