Golfparlör

Att börja spela golf innebär att lära sig ett delvis nytt språk.
Här kommer en liten golfparlör, i all enkelhet.
Vi har gjort den i bokstavsordning.

Albatross
Tre slag under hålets par, till exempel två slag i på ett par 5-hål.

Birdie
Ett slag under hålets par, till exempel två slag i på ett par 3-hål.

Bogey
Ett slag över par, till exempel fem slag i på ett par 4-hål.

Carry
Där bollen slår ned innan den börjar rulla. 'Carry 180' betyder således att bollen slog ned efter 180 meter och sedan började rulla - kanske till 200 meter.

Draw
När du slår bollen med en bollbana som går svagt till vänster.

Dubbelbogey
Två slag över hålets par, till exempel fem slag i på ett par 3-hål.

Eagle
Två slag under hålets par, till exempel tre slag i på ett par 5-hål.

Fade
När du slår bollen med en bollbana som går svagt till höger.

Follow through
Genomslag, det vill säga hur väl du slår igenom slaget framåt.

Fore!
Ropas när en boll är på väg mot en person, eller en klunga av personer. Ropas främst av den som utfört det missriktade slaget, men kan även ropas av hans medspelare för att varna, och därmed hindra, någon från att bli träffad. En tumregel är att hellre ropa en gång för mycket än en gång för lite.

Greenfee
Spelavgift när du gästspelar på annan klubb, eller på din egen klubb om du är greenfeemedlem. Avgiften erläggs i receptionen, manuellt eller i kortterminalen med ditt nya hcp-kort, om du har anslutit det till Master Card-funktion. Är receptionen stängd finns en greenfeelåda någonstans utanför klubbhuset där du erlägger din avgift.

Hole-In-One
Förkortat HIO. När bollen slås direkt i hål. Oftast på par 3-hål.

Hook
När du slår bollen med en bollbana som går starkt till vänster.

Inspel
När du har så nära till greenen och flaggan att du bedöms klara av att få bollen just dit. För en nybörjare cirka 50-10 meter.

Ondulering
Nivåskillnad på greenen.

Par
När du slagit bollen i hål på just det hålets idealresultat, som benämns par, till exempel tre slag i på ett par 3.

Pin High
När du slår ditt inspel så att bollen lägger sig i höjd med flaggan. Uttrycket säger dock inget om var på greenen bollen ligger i höjd med flaggan. Kan vara långt ifrån, eller nära.

Quick hook
När du slår bollen med en bollbana som går starkt till vänster - i stort sett direkt.

'Sköt en 79:a'
När någon ska beskriva vilket resultat han/hon hade, används ibland ordet 'sköt'. Används oftast av spelare som anser sig vara ganska bra.

Slice
När du slår bollen med en bollbana som går starkt till höger.

Tee
Utslagsplats.

Tee-kulor
De markeringar som visar varifrån du ska slå. Med dagens slope-system, värdering av varje bana, kan välja vilken plats på tee du vill spela ifrån: röd, blå, gul, vit och eventuellt grön. Du tittar bara i slope-tabellen, som finns i klubbhuset, eller vid första hålet, så ser du hur många slag extra, eller färre, du får från den färg på kulorna/stenarna du väljer att spela ifrån - beroende på vilken exakt handicap du har.

Tee-skyltar
Skyltar som visar var nästa hål ligger.

Trippelbogey
Tre slag över hålets par, till exempel sju slag i på ett par 4-hål.