Spela utomlands

Handicapronder utomlands.

Slopevärderingen av svenska golfbanor är en del av handicapsystemet. Handicapronder kan endast spelas på banor som har giltig banvärdering enl. USGA:s banvärderingssystem, det vi allmänt kallar slope. Därför, om du vill spela en handicaprond, ta reda på om banan är slope-mätt och i så fall din aktuella spelhandicap.

De flesta banor i Skandinavien, i kontinentala Europa och i USA har giltig banvärdering.

På de brittiska öarna tillämpas generellt ett annat handicapsystem utan för oss giltig banvärdering och därför kan inte handicapronder enligt vårt system spelas. Flera av de brittiska ”turistbanorna” har dock slopevärdering, på dessa kan handicapronder spelas.

Om du planerar att spela golf utomlands och därför behöver ett handicapintyg gå in på http://www.golf.se/, logga in på ”Min golf – Min Hcp - Visa och skriv ut handicapbevis”. Du får nu upp ett internationellt intyg som du kan skriva ut. Signera det själv och ta med på resan. Har du problem att göra detta hemma, kontakta klubben så får du givetvis hjälp.