Handicaprevision, spelåren 2016-2019

Handicaprevision, spelåren 2016-2019 

Baserad på EGA Handicapregler 2016 har SGF utvecklat en datoriserad rapport i GIT som fungerar som ett underlag för den årliga handicaprevisionen.

För att innefattas i handicaprevisionen krävs att spelaren har minst 4 och helst fler än 8 registrerade handicapronder under 2018. Om antalet ronder under 2018 är mellan 4 och 8 kompletteras med senaste ronder från 2017 så att ett totalt underlag på 8 ronder uppnås. 

 EGA har upprättat en mycket stor databas med verkliga PB-resultat för spelare med olika handicap från hela Europa. Ur databasen har man beräknat förväntat genomsnittligt PB-resultat för spelare i olika handicapintervall. Observera att intervallen inte är desamma som våra vanliga handicapgrupper 1-5. De förväntade genomsnittliga PB-resultaten varierar beroende på handicap enligt följande tabell: 

Exakt handicap

< 4,5

4,5 – 8,0

8,1–11,4

11,5-15,0

15,1–18,4

18,5-26,4

26,5-36,0

Poäng

33

32,5

32

31,5

31

30,5

30

Medianresultatet (det mittersta resultatet) för dina registrerade ronder beräknas och jämförs med det förväntade resultatet enligt tabellen nedan.

Om ditt medianresultat avviker, under eller över, med mellan 3,0 - 4,9 poäng från förväntat medelvärde enligt ovan föreslår GIT-rapporten en höjning/sänkning av din handicap med 1,0 och med en avvikelse med 5,0 eller mer föreslås en justering med 2,0.

Handicapkommittén har också beaktat faktorer utanför de "strikta" resultaten t.ex. resultattrender, enstaka stora resultatavvikelser, redan genomförda handicapjusteringar under spelåret, 9-hålsronder etc.

Om din handicap justerats har du fått information om detta via mail från GIT.

Om du tycker att din föreslagna handicapjustering känns omotiverad, eller om du har någon annan fråga angående din handicap, är du givetvis välkommen att kontakta mig.

För Handicapkommittén
Rolf Holme, handicapansvarig              
615 2659, 070/204 95 92   
rolfholme@outlook.com

Spelare kan själv kontrollera sin hcp-status på Min Golf / Min Handicap.

Läs mer under fliken EGA Handicap och Tävlingshandicap