Din handicap

Ett utvecklat, väl fungerande och allmänt accepterat handicapsystem utgör en väsentlig beståndsdel av golfen.

Handicapsystemet ger varje golfare en möjlighet att följa sin egen utveckling av spelstyrka. Det skapar dessutom förutsättningar för att meningsfulla tävlingar skall kunna arrangeras för golfspelare av skilda kategorier, men då måste alla spelare ha en uppdaterad handicap som så korrekt som möjligt avspeglar aktuell spelstyrka.

Handicapansvariges uppgifter är dels att informera om gällande regler och rutiner så att alla medlemmar kan hålla sin handicap uppdaterad under pågående säsong dels att genomföra den årliga handicaprevision som reglerna föreskriver.

Handicapansvarig på GKS
Har du idéer om innehåll på dessa sidor eller frågor angående handicap är du alltid välkommen att kontakta mig, Rolf Holme på tel. 08-615 26 59, 070-204 95 92 eller via mail, rolfholme@outlook.com.