Volvo World Golf Challenge online

Tävlingen spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken

Tävlingsvillkor
Nedan tävlingsvillkor är godkända av SGF.

Deltagare
För att få delta gäller följande

  • Född 2002 eller tidigare
  • Högst handicap 36,0
  • Medlem i en svensk golfklubb eller i en association som är ansluten till SGF

Anmälan
Anmälan görs på volvocars.se/golf. Bekräftelsemail skickas ut med länk till hemsida för registrering av erhållna poäng efter avslutad spelrond.  

Omfattning och spelform
Volvo World Golf Challenge 2020 genomförs i en damklass och en herrklass. Spelformen är individuell poängbogey med handicap över 18 hål. Ronderna måste genomföras på banor med giltig banvärdering och slopetabell som är godkänd av Svenska Golfförbundet.

Kvalificering
De fem bästa resultaten av damer och de fem bästa resultaten av herrar under varje kvalificeringsperiod kvalificerar sig till Sverigefinal, totalt 20 damer och 20 herrar. Utöver de kvalificerade spelarna kommer ytterligare tio damer och tio herrar som registrerat minst en (1) rond att lottas att delta i Sverigefinalen

Fyra spelare som vunnit provkörningstävlingen kommer också delta i Sverigefinalen, se övrigt.

En deltagare kan spela och registrera obegränsat antal ronder inom varje kvalificeringsperiod.

Kvalificeringsperioder

Fyra kvalificeringsperioder spelas mellan 19 juni till 16 augusti.

Period 1:    19 juni – 5 juli

Period 2:    6 juli – 19 juli

Period 3:    20 juli – 2 augusti

Period 4:    3 augusti – 16 augusti

Spelare som kvalificerat sig till Sverigefinal måste kunna uppvisa att registrerad tävlingsrond spelades med minst en medspelare (markör) samt vara registrerad som officiell handicap rond. Tävlingsledning förbehåller sig rätten att verifiera registrerad tävlingsrond, markör, officiellt registrerad handicap rond samt spelarens handicap med spelarens hemmaklubb före platsen till Sverigefinal bekräftas.

Avgörande vid lika resultat

1) Spelhandicapmetoden (spelare med lägst exakt handicap rangordnas högst).

2) Matematiska metoden.

Sverigefinal
Avgörs på valfri golfbana 11–13 september med inrapporterade spelpoäng som grund för slutlig resultatlista. Samma spelform som kvalificeringsronderna.

Priser

1 pris dam/herr

Callaway golfset värde 5 800

 2-3 pris dam/herr

2 st BroHof greenfee-checkar Värde 5000

 4-6 pris dam/herr

Hertz Weekendhyra Värde 1500

 6-10 pris dam/herr

Värdecheck Car Pay värde 1000

 11-20 pris dam/herr

1 dussin Callaway Chrome Soft värde 499

Lokala regler
Respektive arrangörsklubbs lokala regler gäller under alla tävlingsrundor

Övrigt

Stöd World Childhood Foundation
Stöd vårt insamlingsarbete för World Childhood Foundation genom att Swisha 20 kr för varje registrerad tävlingsrond via upprättad QR kod innan spelrond påbörjas.  Ju fler rundor du registrerar desto större chans att gå vidare till Sverigefinal. Alla inbetalda pengar går oavkortat till World Childhood Foundation.

Provkörningstävling
Provkör en Volvo och du har chans att vinna ett Wild Card direkt till Sverigefinalen. 4 Wild Card kommer slumpmässigt att dras bland spelare som anmält resultat från en sällskapsrond och därefter skickat in en av Volvoåterförsäljare signerad provkörningstalong. En talong per tävlingsdeltagare gäller vilken finns att ladda ned på tävlingssajten volvocars.se/golf

Vinstskatt
Eventuell vinstskatt betalas av pristagarna själva. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.

Hantering av personuppgifter
Deltagande i tävlingen ger Volvo rätt att, utan betalning eller tillstånd, använda deltagarnas namn och bild på webbplats/i publikationer/i sändning, för att tillkännage finalister och vinnare av tävlingen. Alla kvalificerade spelare kommer löpande samt efter tävlingens slut att offentliggöras på hemsida volvocars.se/golf. Tävlingsledningen strävar efter att meddela de kvalificerande vinnarna senast två arbetsdagar efter varje kvalificeringsperiod via den e-postadress vinnaren anmält vid registrerat resultat. Svarar vederbörande inte inom fem arbetsdagar efter att meddelandet skickats kommer ersättare utses. Genom anmälan tillåts tävlingsledningen på Volvo Cars Sverige hantering av inrapporterade personuppgifter för administration och genomförande av tävling samt marknadsföringsaktiviteter.

Ersättning och säkerhet
Volvo tar inget ansvar för eventuella kostnader i samband med ett deltagande vilket inbegriper resor till och från registrerad spelrond, eventuella boendekostnader eller övriga personliga utgifter. Volvo ansvarar inte för borttagna, skadade eller ogiltiga anmälningar/registreringar. Volvo ansvarar heller inte för några tekniska fel i förbindelsenätet, nätåtkomst eller andra hinder som påverkar deltagande i tävlingen. Volvo förbehåller sig rätten att utesluta allt tävlingsdeltagande som de anser vara otillförlitliga.

På grund av den rådande situationen med covid-19 kan förutsättningarna för tävlingen komma att påverkas med kort varsel. Tävlingsledningen följer noga Svenska myndigheters och Golfförbundets rekommendationer och riktlinjer.

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Höstgreenfee 2020-10-13
KM Foursome 2020 2020-10-06
Fritt spel resterande del av 2020 2020-09-22
Öppettider under hösten 2020-09-21
KM Match 2020-09-20