Den 1 mars 2020 införs nya handicapregler i Sverige. Läs mer!

Golfen har sedan länge haft samma regler i hela världen när det gäller golfspel och utrustning. Men när det gäller handicapreglerna har det funnits sex olika regelverk.

Med start 2020 kommer de här systemen att ersättas av ett nytt, där allt grundläggande är gemensamt för golfare i hela världen. Systemet kallas World Handicap System (WHS) – världshandicapsystemet på svenska. Sverige går över till det nya systemet 1 mars 2020. 

På SGF:s hemsida får du fakta om hur det fungerar, vad det innebär för dig och svar på vanliga frågor.

Läs mer på SGF:s hemsida - klicka här

Kommentarer