LEDARUTBILDNING för juniorer 15–21 år

LEDARUTBILDNING för juniorer 15–21 år

Vi är glada över att kunna erbjuda juniorer födda 2007 och tidigare en ledarutbildning för att ni ska kunna vara med och stötta våra aktiviteter riktat till yngre juniorer. Det kan handla om att stötta upp Knatte-träningen eller vara med som stöd vid spel på bana, tex under Glassgolfen. Utbildningen subventioneras av klubben och SGDF. Efter utbildningen kommer du att tillfrågas om du kan hjälpa till, utifrån behov och förstås efter din tillgänglighet som aktiv golfspelare. Ersättning utgår, 80–120 kr, beroende på ålder.

Golfens Ledarutbildning 1 – Golfäventyret (GL1)

GL1 – Golfäventyret – den praktiska delen är på ca sex timmar och ger ledaren en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen. Mål är att den som går utbildningen skall kunna hjälpa till i en träning, i linje med materialet. Läs mer om utbildningen här.

Datum för utbildning
Utbildningen är sammanlagt 6 h och är uppdelad på följande två dagar:
22/6, kl 16-19
23/6, kl 16-19
Utbildningsledare: Malin Vingeskog
Plats: Klubben

Anmälan

Anmäl ditt intresse till utbildningen till malinvingeskog@hotmail.com senast 13 juni.
Vi kommer ta ut en anmälningsavgift på 100 kronor som betalas i receptionen, vi bjuder sen på fika vid bägge tillfällena. Begränsat antal deltagare: 10. Vid stort intresse ordnar vi gärna ett till utbildningstillfälle.

IK och Tränarteamet

 

Kommentarer

Fler artiklar