GKS Höstmöte 2022

GKS Höstmöte 2022

 

Enligt klubbens stadgar ska tidpunkt och plats för klubbens vår- och höstmöten meddelas senast sex veckor före mötet.

GKS Höstmöte hålls onsdagen den 30 november klockan 19:00 i klubbhuset.

Vi påminner om att motioner ska vara styrelsen tillhanda 4 veckor före mötet vilket är den 2/11. Motioner skickas till styrelse@saltsjobadengk.se.

 

 

Kallelse med förslag till föredragningslista skickas senast tre veckor före mötet och handlingar till mötet kommer att finnas tillgängligt en vecka före mötet.

Välkomna

/Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar