GKS Årsmöte - Höstmötet

GKS årsmöte - höstmötet hölls den 29 november klockan 16:00. På grund av omständigheterna genomfördes mötet i digital form där mötet livesändes via Zoom och röstningen skedde i en separat app.Trots det annorlunda upplägget eller kanske tack vare det blev uppslutningen större än normalt, 122 medlemmar anmälde sig till mötet. Det var dock något färre som till slut deltog. 

Efter att mötet fastställt de formella punkterna och valt ordförande, sekreterare och protokolljusterare följde presentation av resultat- och likviditetsprognos för innevarande räkenskapsår och GKS ekonomiska ställning.

Resultatpåverkande motioner föredrogs och de avsåg förvärv av konkursboet från Saltsjöbadens Skid och Friluftscentrum AB, ändrade boknings- och avgiftregler. Därefter avlämnade styrelsen förslag för det kommande året till verksamhetsplan, drifts-, investerings-och finansieringsbudget för klubben, medlemskategorier, antalet medlemmar, antalet spelrätter, medlemsavgifter och andra avgifter till klubben samt spelavgifter till klubbens driftbolag.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende resultatpåverkande motioner och förslag för det kommande verksamhetsåret. Bestämmelser för innehavare av spelrätt föreslogs oförändrad och fastställdes av mötet.

Övriga motioner avseende uppfräschad rengöringsplats, kioskpolicy och redovisande av ekonomi på kontonivå föredrogs och mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

I länkarna nedan hittar ni möteshandlingar och presentationen från mötet. Årsmötesprotokollet kommer att publiceras så snart det är justerat och klart.

 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
GKS Årsmöte - vårmötet 2020-05-07
Vårens kurser 2020-04-09
Ny världshandicap 2020-02-08
Vinterträning 2019-11-07