GKS Årsmöte 2021 - höstmötet

GKS årsmöte 2021 - höstmötet hölls söndagen den 28 november klockan 15:00 i GKS klubbhus. 

Föredragningslista för mötet:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Presentation av resultat- och likviditetsprognos för innevarande räkenskapsår, samt redovisning av klubbens ekonomiska förutsättningar i sammandrag.
 7. Föredragning av i rätt tid inkomna resultatpåverkande motioner
 8. Föredragning av styrelsens förslag till verksamhetsplan, drifts-, investerings- och finansieringsbudget för klubben, medlemskategorier, antalet medlemmar, antalet spelrätter, medlemsavgifter och andra avgifter till klubben samt spelavgifter till klubbens Driftbolag för det kommande året.
 9. Beslut avseende motioner enligt p.7 och styrelsens förslag enligt p.8.
 10. Fastställande av ”Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb”.
 11. Behandling av övriga förslag från styrelsens och i rätt tid inkomna övriga motioner.
 12. Övriga frågor.

Årsmöteshandlingar:

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Äkta makar by von Euler & Partners 2022-08-16
Veckans Meny 2022-08-08
Juniorträning 2022-07-29
Sommargreenfee 2022 2022-07-09
Midsommar med sol och värme 2022-06-24