Tävlings- och Handicapkommittén

GKS tävlingsverksamhet sköts av tävlingskommittén.

Tävlingskommittén arbetar med målsättningen att erbjuda medlemmarna ett stimulerande urval av tävlingar med varierande tävlingsformer som ökar sammanhållningen mellan klubbens medlemmar.

Har du några förslag eller synpunkter på tävlingsverksamheten, hör gärna av dig till någon av ledamöterna.

Ledamöter i Tävlings- och Handicapkommittén 2021

Jan Värmon
Ordförande/hcp frågor
070-208 63 44

Staffan Gustavsson
Ledamot
070-569 77 99

Carina Smith
Ledamot
073-685 51 37

Pontus Willquist
Ledamot 
070-899 43 18