Tävlings- och Handicapkommittén

GKS tävlingsverksamhet sköts av tävlingskommittén.

Tävlingskommittén arbetar med målsättningen att erbjuda medlemmarna ett stimulerande urval av tävlingar med varierande tävlingsformer som ökar sammanhållningen mellan klubbens medlemmar.

Har du några förslag eller synpunkter på tävlingsverksamheten, hör gärna av dig till någon av ledamöterna.

Ledamöter

Ordförande: Jan Värmon

 

070-208 63 44

Johan Wijkström

   070-638 37 26

Katrin Lepp

  070-746 83 18

Lisbet Wennerström

  070-477 76 79

Mats Candinger

  08 - 717 01 28