Skidkommittén

Vision
Saltsjöbadens Golfklubbs Skidkommité ska av medlemmar, gäster och sponsorer uppfattas som kunniga och engagerade i frågan kring längdskidåkning. Klubben och Saltsjöbadens IFs Skidsektion tar gemensamt fram en aktivitetsplan med tillhörande tävlingsprogram med målsättningen att locka både medlemmar och gäster till skidarenan.

Syfte
Syftet med skidverksamheten på Saltsjöbadens Golfklubb är att erbjuda ett av Stockholms bästa skidspår som är attraktivt för aktiva skidåkare i Stockholmsområdet, såväl medlemmarna i GKS och SIF Skidor och för gästande skidåkare. Omfattningen skall vara så dimensionerad att var och en som vill åka skidor i välpreparerade spår skall se Skidarenan som en positiv möjlighet för såväl motionsåkning som träning och tävling. Skulle möjligheten uppstå har kommittén även målet att preparera spår i natursnö i den mån snö och tid så medger.

Tanken är att skapa ytterligare en intäktsgenererande verksamhetsdel inom golfklubben för att på så sätt bidra till att skapa utrymme för vidare utveckling av golfklubbens verksamhet och anläggning.

Strategier
Strategiskt skall verksamheten utformas med fokus på kvalitet, trivsel och tillgänglighet med motion och tävling i fokus.

Kvalitet skall uppnås genom att arenan skall ha skidspår av yppersta kvalité och arrangemang som är väl förberedda och genomförda.

Trivsel skall uppnås genom att anpassa arenan för såväl yngre som äldre skidåkare vare sig de är motions- eller tävlingsåkare. Skidåkning är könsneutral och vi vill skapa nöje för såväl nybörjare som mera etablerade åkare.

Tillgänglighet innebär att Saltsjöbadens skidarena är tillgänglig för såväl tävlande som icke tävlande vilket uppnås genom att erbjuda skidåkning dagligen mellan 06.00 och 21.00 de dagar underlaget så tillåter.

Mål
Skidkommitténs mål för säsongen 2023 är att, så tidigt som möjligt, få till stånd ett bra skidspår på arenan för att kunna erbjuda såväl motionsskidåkning som tävling. Ekonomiskt vill vi uppnå ett överskott om 250.000kr.

Organisation 
Organisationen består av en kommitté under GKS styrelse. Kommittén leds av en ordförande utsedd av GKS styrelse samt fyra till fem ledamöter. Ordförande är Johan Wijkström och ledamöter representerande GKS är Lars Thuresson, Eric Kusoffsky, Tiit Kask, Kerstin Nyman samt klubbchefen. Kerstin och Anders Karlström representerar båda SIF Skidor.