Regler för PG-Cupen

Gällande spelregler - 2022

 

  1. Tävlingen spelas som en utslagstävling för seniorer 60 år och äldre.
  2. Max antal deltagare är 24. Vid överanmälan gäller att den som först anmält sig har förtur.
  3. Tävlingen läggs upp i GIT och anmälan sker p.s.s. som anmälan till övriga tävlingar.
  4. Tävlingen spelas som matchspel med full handicapskillnad enligt banans slope. Om match är oavgjord efter 18 hål avgörs den genom ”sudden death” på hål 1 och eventuellt följande hål i direkt anslutning till 18-hålsmatchen.
  5. Matcherna i varje omgång ska vara färdigspelade senast den dag som anges på lottningsschemat. Spelare med lägst handicap är skyldig kontakta motspelaren för bestämmande av speltillfälle. Kommer matchen ej till stånd i tid lämnar felande part walk-over och motståndaren vinner matchen, om inte annat bestäms av tävlingsledaren.
  6. Schema för grundspelet anslås så snart anmälningstiden gått ut och lottning skett.
  7. Spelare som slås ut i första omgången deltar i en ”Second chans” tävling där segraren får en kvarts- eller semi-final plats i huvudtävlingen beroende på antalet deltagare. Spelet sker enligt samma regler som för huvudtävlingen.
  8. Segraren i PG-Cupen får en inteckning i vandringspriset. Andra priser utdelas enligt beslut av Seniorkommittén.
  9. Startavgift är 100 kr och betalas vid anmälan via GIT/min.golf med kort eller Swish.