Nyheter

Seniorkommittén informerar – 2020-04-07

Seniorgolfen

Med anledning av den senaste informationen(7 april) från vår Klubbchef Mats Candinger avseende öppnandet av 18 hålsbanan på Skärtorsdagen samt att tävlingsförbud råder tillsvidare fram till den 30 juni beroende på den pågående coronapandemin kommer här lite aktuell kompletterande information från Seniorkommittén.

Det blir en försenad uppstart av våra Seniortävlingar till tävlingsförbudet släpper. När situationen förändras kommer vi att meddela och uppdatera tävlingsprogrammet för seniorerna säsongen 2020.

Redan nu kan ni finna lite nyheter för säsongen på vår hemsida under Kommittéer/ Seniorkommittén. Där finner ni information och pågående uppdatering runt seniorgolfen, poängligan, PG Golfen m.m. Där finner ni också en ny flik i rullgardinsmenyn som heter Nyheter, där vi löpande lägger all information gällande seniorgolfen.

  • Den största förändringen i år är att när tävlingssäsongen kommer igång är att våra tävlingar kommer att gå av stapeln på tisdagar istället för torsdagar med några få undantag.
  • Vi kommer att spela några mixtävlingar med damerna.
  • Vi slår ett slag för PG Cupen och hoppas locka fler deltagare.
  • Avgående och nya medlemmar i Seniorkommittén

Det är förstås tråkigt att vi inte kan starta upp tävlingsprogrammet nu när vi verkar få en riktigt tidig banöppning av både 9-håls- och 18-hålsbanan men det ger istället möjligheten till många tränings-ronder inför tävlingssäsongen och sist men inte minst den sociala kontakten på behörigt avstånd.

 

Seniorkommitténs medlemmar önskar er alla

Glad Påsk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information från Seniorkommittén 2020-04-03

 

Med anledning av Coronaviruset har SGF i dag, 3 april, beslutat följande:

Stopp för all tävlingsverksamhet

  1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020

Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

  1. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige

SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

 

Mer info kommer från GKS och oss i Seniorkommittén

 

Information från Seniorkommittén (20-03-22)

 Golfsäsongen 2020

Årets säsong har fått en osäker start p.g.a. Coronaviruset. Seniorkommittén har börjat planeringen för säsongen och de planerade aktiviteterna för maj och juni hittar du under fliken Kalender.

Just nu planerar vi inte att ha något Uppstartsmöte inför säsongen.  Information om planerade aktiviteter och nyheter kommer du att hitta här och i Nyhetsbrev.

Den stora ändringen för oss Seniorer i år är att Seniorgolfen – Poängligan kommer att spelas på tisdagar, med vissa undantag då vi spelar på torsdagar. Anledningen till ändrad speldag är krav från klubben att frigöra bokade tider på torsdagar. På tisdagar har vi samordnat våra tider med Damkommittén, varannan tisdag startar vi före damerna och varannan efter. Starttider finns angivna i Kalendern. Vi kommer även att ha 4 mixedtävlingar tillsammans med damerna.

Nästa nyhet är att Säsongsavgiften för deltagande i Poängligan har slopats, du skall i fortsättningen betala 50 SEK varje gång du deltar. Anledningen är i första hand att säsongsavgifterna ställde till administrativa problem för klubben.  Betalningen sker lämpligtvis via min.golf när du anmäler dig.  Det är på samma sätt som du anmäler dig till övriga klubbtävlingar, det är också så damerna har gjort de senaste åren.  Om du inte vill använda min.golf för betalning finns det möjlighet att betala via receptionen.

Anmälan till spel i Poängligan skall ske:
Speldag tisdag                    senast fredag 12.00
Speldag torsdag                  senast tisdag 12.00

En nyhet i Poängligan är att ditt slutresultat kommer att vara summan av dina 12 bästa ronder.

Information om övriga aktiviteter hittar du under respektive flik är på hemsidan.

I år kommer du att se en ”föryngrad” seniorkommitté, efter ca 20 år i tjänst har Owe Jonsson och Lennart Malmborg slutat.  Vi som kommer att jobba i kommittén i år är:

Per Sjöborg   Ordf
Håkan Fridh
Ove Larsson
Kalle Lindberg
Hans Lindqvist
Dan Myhrman