Seniorkommittén

Seniorkommittén

Seniorkommitténs aktiviteter vänder sig till alla manliga klubbmedlemmar från 50 år och uppåt.
Vår huvudaktivitet är Poängligan där du ges tillfälle att spela med nya och gamla spelpartners under olika tävlingsformer.
Seniorerna har också utbyte med  andra klubbar i form av klubbmatcher mot Wermdö GCC och Nacka GK.

Om du har frågor eller synpunkter angående seniorkommitténs verksamhet, kontakta gärna någon av kommitténs ledamöter. Medlemmarnas kontaktuppgifter och ansvarsområden finner du på hemsidan.

Tävlingskommittén organiserar klubbens lag i Stockholmsdistriktets seriespel.  Seniorerna har lag i H60-, H70-, H75- och H80-serierna. 

Aktuellt

Nyheter från Seniorkommittén hittar du löpande under fliken Nyheter

Årets planerade aktiviteter hittar du på hemsidan under Kalendern när klubbens tävlingsschema är färdigställt, vanligtvis under april månad.

Ställningen i Poängligan kan du dels hitta här under rubriken "Poängligan/Aktuell ställning", dessutom hittar du ställningen om du går in på min golf/mina tävlingar/genomförda tävlingar. När du klickar på senaste Seniorgolfen så hittar du såväl resultatet från senaste tävlingen som aktuell ställning i Poängligan/Order of Merit