Vad vill vi?

Miljökommittén vill att GKS ska - av sina medlemmar och av externa myndigheter, organisationer och andra intressentgrupper - betraktas som en ansvarstagande och kunnig golfklubb som proaktivt arbetar med miljö och hållbar utveckling.

Vi har lyckats med att göra GKS till "det goda exemplet" i golfsverige, genom att vårt miljöarbete syns och hörs. Den positionen vill vi behålla!

Vi har strukturerat GKS miljöarbete i en miljöplan som engagerar medlemmar, greenfeespelare och omgivningen i miljöarbetet.

Framöver ligger ett kontinuerligt arbete med att ytterligare förbättra oss när det gäller användningen av energi, vatten, kemikalier och näringsämnen – detta är inte bara en miljöfråga, utan också en ekonomisk fråga – vi spar pengar!

Vi fortsätter också inventeringarna av växter och djur runt banorna, och kommer att sätta upp ganska många fågelholkar – även fåglarna har bostadsbrist.

Målet är att vi ska fortsatt vara en av de miljöledande golfanläggningarna i såväl Sverige som internationellt. Därmed bidrar vi till att GKS får ytterligare uppmärksamhet och att fler Greenfeespelare lockas till vår fina bana.