Miljökommittén

Välkommen till miljökommittéen

GKSs miljömotto lyder:

"Golfklubbens verksamhet är en tillgång för människorna, naturen och miljön"

Påståendet kräver att vi aktivt arbetar med miljöfrågorna i klubben och med anläggningen, men också att vi har en ständig dialog med de som påverkas av eller kan påverka verksamheten.

Ett effektivt och strukturerat miljöarbete i verksamheten innebär att vi spar pengar. De sparade pengarna kommer från en genomtänkt användning av energi, vatten, gödning, bekämpningsmedel och annat material. Dessutom minskar vi avfallsmängderna. Tillsammans med detta får vi en bättre arbetsmiljö, dels för de som arbetar på anläggningen, men också för er som spelar på banan. Att arbeta med miljö ger också klubben en positiv image!

Miljökommittén har nu funnits sedan 2002, och vi arbetar fortfarande med samma stora intresse och goda resultat som när vi började arbetet. Klubbens miljöarbete uppmärksammades med Svenska Golfförbundets (SGF) miljödiplom 2004. Dessutom fick vi i september 2006, som första klubb i Sverige, Swedish Greenkeepers Association's (SGA) miljöutmärkelse, vilket bestod av diplom och 10.000 kr. I april 2010 fick klubben ta emot Stockholms Golfförbunds utmärkelse Årets klubb, där bl. a miljöarbetet berömdes. I början av juni 2012 certifierades Saltsjöbadens Golfklubb (GKS) enligt Golf Environment Organisations (GEO) miljökriterier. GKS blev därmed nr 6 i Sverige att få detta certifikat. En re-certifiering enligt GEO gjordes 2015. Samarbetet med Nacka kommun är också mycket bra, och vi anlitas ofta av kommunen i olika typer av miljöfrågor. GKS har genom sitt engagemang fått Nacka kommuns miljöpris.

Vi kan nöjt konstatera att anställda, medlemmar, greenfee-gäster, myndigheter, media och många andra intressenter i samhället påverkas på ett positivt sätt av ett genomtänkt miljöarbete. Som en GKS-medlem uttryckte det: ”jag är så stolt över min klubb som så framgångsrikt gör detta viktiga arbete för miljön”