Välkommen till Fastighetskommittén!

Fastighetskommitténs uppdrag

Fastighetskommittén ansvarar för förvaltning, underhåll och utveckling av samtliga byggnader som hör till Saltsjöbadens GK:s anläggning, såsom klubbhus, väderskydd range, golfstudio, tävlingskansli, teknikhus och personalbyggnad banpersonal, kiosk 10:an, bagvagnshus mm.

Fastighetskommittén skall tillse att förvalta, underhålla och utveckla klubbens byggnader på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att medlemmar, gäster, anställda och hyresgäster skall känna trivsel och välkomnande. Vi genomför regelbundna möten för att planera och budgetera för framtida underhåll och utveckling av till klubben hörande byggnader och att till styrelsen bereda underlag för beslut om vilka åtgärder som bör utföras. Efter styrelsens beslut ansvarar vi för upphandling, genomförande och kontroll av beslutade åtgärder.

 

Fastighetskommitténs medlemmar

Mathias Lindeberg 
Ordförande 

mathias.lindeberg@newsec.se/ 073-944 42 06

Johan Söderberg
Ledamot

Per Leckström
Ledamot

Mats Candinger
Ledamot