Idrottkommittén GKS

Idrottskommittén ansvarar för elit- och juniorverksamhet på klubben.

Idrottskommittén (IK) är kommittén som tar ett helhetsgrepp på golfen som idrott.

IK svarar för policys, övergripande ledning/samordning, ekonomi och prioriteringar avseende junior och elitaktiviteterna på klubben.
Medlemmarna i IK har olika ansvarsområden såsom lagledare, lägeransvarig, tävlingsansvarig samt  ansvariga för elit- och knatteverksamheten.

Idrottskommitténs medlemmar

Karin Emanuelli 
Ordförande 

karin.emanuelli@gmail.com / 070-839 02 06

Fredrik Edwall
vice ordförande

fredrik.edwall@gmail.com / 070-566 06 85

Anders Jönsson
ansvarig Saltis Golftjejer 

anders.jonsson@seb.se / 070-698 92 44

Åsa Samuelsson 
ansvarar för tjejsatsningen 2021

asa.samuelsson@storaenso.com / 

Carl Stenport
tävlingsansvarig 

carl@stenport.com / 070-832 29 44