Idrottkommittén GKS

Idrottskommittén ansvarar för elit- och juniorverksamhet på klubben.

Idrottskommittén (IK) är kommittén som tar ett helhetsgrepp på golfen som idrott.

IK svarar för policys, övergripande ledning/samordning, ekonomi och prioriteringar avseende junior och elitaktiviteterna på klubben.
Medlemmarna i IK har olika ansvarsområden såsom lagledare, lägeransvarig, tävlingsansvarig samt  ansvariga för elit- och knatteverksamheten.