Bankommittén

Bankommittén har en egen mailadress där du kan nå oss om du har förslag, idéer, frågor eller synpunkter.

Välkommen att höra av dig till: bankommittén@saltsjobadengk.se.

 

Bankommitténs medlemmar

Johan Wijksträm 
tf Ordförande 

bankommittén@saltsjobadengk.se 

Henrik Morén 
Ledamot

Håkan Ricknert 
Ledamot

Anders Ekdahl 
Ledamot

Sophie af Klercker
Ledamot

Mats Candinger
Klubbchef adjungerande 

klubbchef@saltsjobadengk.se / 08-717 01 28