Team Saltsjöbaden

Team Saltsjöbaden - var med och stöd GKS nya ungdomssatsning för golfen i Saltis

Saltsjöbadens barn och ungdomsverksamhet växer och har under de senaste åren lockat allt fler nya spelare under ledning av klubbens Head-Pro Peter Hansson. En avgörande framgångsfaktor är att vi kan erbjuda spelarna en konkurrenskraftig tävlings- och utbildningsverksamhet på hemmaplan och för detta krävs det förstärkning av resurser inför framtiden.

Nu har en grupp medlemmar på initiativ av Peter Hansson skapat ett nytt program vars syfte är att stötta uppbyggnaden av Team Saltsjöbaden.

Team Saltsjöbaden är en satsning för juniorer och riktar sig till de ungdomar som vill satsa på sitt golfande och som alla som deltar i ungdomsverksamheten har möjlighet att kvalificera sig till.

Målet är också att år 2022 vinna JSM och att nå lag SM avancemang till Elitserien från nuvarande Division 1.

Bredd och spets ger de rätta förutsättningarna

Team Saltsjöbaden syftar till att ge våra juniorer bästa förutsättningar att avancera i sin golfaktivitet i form av lyft i både tränings- och tävlingssammanhang.

Med Team Saltsjöbaden skall GKS kunna behålla elitjuniorer i verksamheten högre upp i åldern, även över gymnasie- och collegeålder.

Initiativet är ett sätt att stärka klubbens mål inom juniorverksamheten som kan beskrivas som ”så många som möjligt, så länge som möjligt med så bra verksamhet som möjligt”.

Detta förhållningssätt har tagit GKS dit vi är och nu ser vi en väg framåt att bli ännu spetsigare och erbjuda även de som kommit längst i sin utveckling en tillfredsställande verksamhet som behåller dem i klubben länge.