Tävling/Elit

För tjejer och killar (13-21 år) som är engagerade och motiverade golfspelare. Spelarna i denna grupp har förmåga att fokusera och ta instruktioner samt visar ambition och intresse för träningen. Tävlingsgruppen är ett steg mot tävlingsgolf och spelarna i denna grupp förväntas delta i tävlingar som exempelvis Mini-Tour, Rookie-Tour, Lilla Stockholmsligan och klubbens egna juniortävlingar, SGF Teen Tour, JMI, Future League, JSM och seriespel.

Under denna kategori, tävlingsgrupp, ligger sedan i år den nya verksamheten ”Team Saltsjöbaden” som är GKS satsning för juniorer och riktar sig till de ungdomar som mer uttalat vill satsa på sitt golfande och som klubben identifierar som lovande och bedöms ha lämpliga kvalifikationer att representera GKS i lagsammanhang. Team Saltsjöbaden ger dessa juniorer goda förutsättningar att avancera i sin golfaktivitet i form av lyft i både tränings- och tävlingssammanhang. Denna verksamhet är till största del sponsorfinansierad.

Tanken är att alla i träningsgruppen som under en säsong har förutsättningar att kliva in i ”Team Saltsjöbaden ” ska kunna få ta del av verksamheten.

På ovan beskrivna sätt kan GKS stödja dem som är motiverade och har sportslig kapacitet att satsa utan att för den skull ge avkall på breddverksamheten gentemot klubbens juniorer.