Saltis Golftjejer

Saltis golftjejer är en ny golfsatsning av Saltsjöbadens GK för att skapa förutsättningar för fler tjejer att fortsätta spela golf och förkovra sig i spelet upp i högre åldrar.

Syftet är att skapa en naturlig mötesplats för våra yngre tjejer på golfklubben där gemenskap är grunden.

Verksamheten vänder sig till tjejer mellan 8-16 år som är med i klubbens ordinarie golfträning. Saltis golftjejer är således en kompletterande verksamhet som är social och nätverksskapande för våra tjejer på klubben.

Träffarna består av träning, spel på klubbens 30-, 50- och 100-metersbanor samt golf-clinic mm.

Svenska Golfförbundets koncept ”Golfäventyret” kommer att tillämpas vid träningarna. Här utgår träningen från spelet och när du klarar utmaningarna i det första steget är det dags att "levla" till nästa steg. Verksamheten är kostnadsfri för tjejer som är inskrivna i klubbens träning. Ingen föranmälan krävs.

Huvudansvarig för verksamheten är Nathalie Berglind, PGA-pro. Vi välkomnar engagemang och hjälp av föräldrar för aktiviteter runt denna satsning.

Go girl! /Saltsjöbadens GK

Program 2019

Säsongsprogram 2019 Saltis Golftjejer


Träff 1 – Lördag 11 maj kl. 14:00-17:00

Uppstartsmöte med fika, gruppövning och träning på träningsområdet. Samling inne i restaurangen.

Träff 3 - Lördag 18 maj kl. 15:00-17:00

Olika lagutmaningar och spel tillsammans på 6-hålsbanan. Samling vid klubbhuset.

Träff 4 - Lördag 15 juni kl. 09:30 – 20:00

Vi deltar och spelar Jesper Lindeblad vandringspris. Det blir massor av roliga aktiviteter på klubben denna dag, lunch, spel för juniorerna samt BBQ på kvällen för vuxna och barn. Anmälan till dagen görs via www.jesperlindeblad.se/anmalan samt BBQ görs till Peter Swaffer via epost: swaffer.peter@gmail.com. 

Träff 5 - Onsdag 19 juni kl. 10:00 – 14:00

Spel på 9-hålsbanan Teen Cup. Samling vid klubbhuset.

Träff 5 - Lördag 24 augusti kl. 15:00-17:00

Vi spelar tillsammans och avslutar med bad. Samling vid klubbhuset. (Medtag badkläder/handduk).

Träff 6 - Lördag 14 september kl.14:00-17:00

Lagspel på 9-hålsbanan. Samling vid klubbhuset.

 

Saltis golftjejer är en golfsatsning av Saltsjöbadens GK för att skapa förutsättningar för fler tjejer att fortsätta spela golf och förkovra sig i spelet upp i högre åldrar. Syftet är att skapa en naturlig mötesplats för våra yngre tjejer där gemenskap är grunden. Verksamheten vänder sig till alla tjejer mellan 8 – 16 år och som på veckobasis deltar i klubbens juniorträningar. Saltis golftjejer är således en kompletterande verksamhet som är social och nätverksskapande. Träffarna består av träning, spel på klubbens -30, -50 och – 100 meters banor, på 9-håls banan, golf-clinics, lekar och andra sociala tillställningar som bad, middagar och annat skoj. Svenska Golfförbundets koncept ”Golfäventyret” kommer att tillämpas vid träningarna. Här utgår träningen från spelet och när du klarar utmaningarna i det första steget är det dags för nästa steg. Verksamheten är kostnadsfri. Ingen föranmälan krävs. Vi välkomnar engagemang och hjälp av föräldrar för aktiviteter runt denna satsning.

Huvudansvarig för verksamheten är Nathalie Berglind, PGA-pro samt Peter Swaffer, lagledare.

Kontakt och frågor via swaffer.peter@gmail.com