KNATTETRÄNING SALTSJÖBADENS GK

Knatteträning 2018

Målsättningen med knatteträning är att barn mellan 5 till 7 år, födda 2011-2013, under lättsamma former och umgänge skall lära sig golf.

Verksamheten bygger på engagemang från föräldrarna. Inför varje termin utses 6-7 föräldratränare som blir ansvariga för gruppträningen. Föräldratränarnas engagemang utgår från en styrgrupp som i samråd med idrottskommittén arrangerar och planerar verksamheten. Övriga föräldrar förväntas av säkerhetsskäl vara närvarande under samtliga träningar och kan ibland bli ombedda att bidra.

Tanken är att barnen skall lära sig allt från att slå fulla slag till puttning, känna till golfens regler, vett och etikett. Fokus för de allra yngsta blir mer inriktat på lek och att skapa intresse för golf. För de äldre barnen är ambitionen att de skall kunna kvalificera sig till ett regelbundet spel på banan. Det slutgiltiga målet att barnen när de når åldern för kömedlemskap, 8 år, får möjlighet att ta grönt kort och spela 9-hålsbanan på egen hand samt börja träna i klubbens breddträning med klubbens professionella instruktörer som tränare.


Utrustning
Barnen behöver en putter och en järnklubba. Det kommer finnas klubbor att låna från shopen. Det är inte nödvändigt att ta med sig bollar eller bag. Ta gärna med tröja/vindjacka och vattenflaska till träningen.

Grupper 2018
Tider
Lördagar 09:00 - 10:00
Söndagar 15:00 - 16:00

Säsongen
Säsongen är uppdelad på 10 träningstillfällen planerade från mitten av maj till mitten av september, med uppehåll från midsommar till den 19-20 augusti då vi startar igen.

Träningstillfällen
Lördagsgrupp: 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6, 16/6
Söndagsgrupp: 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6

Sommaruppehåll

Lördagsgrupp: 18/8, 25/8, 1/9, 8/9 (Avslutning med spel på niohålsbanan)
Söndagsgrupp: 19/8, 26/8, 2/9, 8/9 OBS! lördag (Avslutning med spel på niohålsbanan)

 

Anmälan och betalning
Anmälan hanteras via klubbens hemsida. Vi räknar med att öppna upp för anmälningar i början april, information om detta kommer att finnas på klubbens hemsida.  

Efter anmälning och erlagd betalning bereds plats i träningsgrupp. Vid överanmälan är det ”först till kvarn” principen som gäller, alltså datumet då vi mottagit anmälan samt betalning. Barn som varit med föregående år prioriteras vid överanmälan.

Kostnad för medverkan i knatteträningen är 1 200 kronor per säsong och barn. Vid flera barn per familj betalas maximalt 1 800 kronor.

Ansvarig föräldratränare för säsongen 2018 är:
Filippa Helmersson  Kontakt: 0701-69 30 40 eller filippa.helmersson@bt.bonnier.se

Vi behöver fler föräldrar som engagerar sig och som främst tar ansvar över lördagsgruppen. Skulle du vilja bli ”föräldratränare”?  Det är ett roligt uppdrag som bara kräver entusiasm och närvaro vid ett träningstillfälle i veckan. Kontakta då gärna Filippa eller Idrottskommittén.

Med vänliga hälsningar

/Idrottskommittén genom Fredrik Bengtsson