Juniorenkät 2020

Vi vill förbättra vår träning!

Vi vill veta mer om hur våra tränande juniorer uppfattar träningen, för att kunna förbättra vår juniorverksamhet. Vi vill därför att varje junior tillsammans med en förälder svarar på några enkla frågor.

Era synpunkter är värdefulla för oss så vi uppmanar er att lägga några minuter på att svara.

Skicka in ditt svar så fort som möjligt, senast 26:e arpil.  För snart är vi igång med årets träning!

Instruktioner: När man rankar svaren mellan 1-10 är  0= missnöjd och 10=Mycket nöjd.