Verksamhetsplan 2023

Idrottsprogrammet ligger till grund för den idrottsliga verksamheten på GKS.

Dokumentet omfattar allt från knatte- till elitverksamhet. Idrottsprogrammet kommer årligen att uppdateras av Idrottskommittén.