Idrottskommittén

Idrottskommittén (IK) är kommittén som tar ett helhetsgrepp på golfen som idrott.

IK svarar för policys, övergripande ledning/samordning, ekonomi och prioriteringar avseende junior och elitaktiviteterna på klubben.
Medlemmarna i IK har olika ansvarsområden såsom lagledare, lägeransvarig, tävlingsansvarig samt  ansvariga för elit- och knatteverksamheten.

Medlemmar

Peter Hansson
Fredrik Bengtsson
Peter Swaffer
Sylvester Lindahl
Fredrik Edwall

Verksamhetsplan

Idrottsprogrammet ligger till grund för den idrottsliga verksamheten på GKS.
Dokumentet omfattar allt från knatte- till elitverksamhet. Idrottsprogrammet kommer årligen att uppdateras av Idrottskommittén.