Golfäventyret

Golfäventyret är barnens väg in i golfen. Genom att träna och stegvis ta sig igenom olika roliga utmaningar lär sig barnet att spela golf utifrån sina egna förutsättningar.

Fyra steg

Barnens väg in i golfen och mot Grönt Kort utgår från en lekfull inställning till lärande, där spelet står i centrum. Golfäventyret är strukturerat utifrån fyra olika nivåer – levels – som barnet ska bocka av genom att klara olika utmaningar och quiz. Regelbundet spel (träning) för barnet närmare Grönt Kort och den fortsatta utvecklingen som därefter sker på den stora banan.  

Så funkar det 
Barnen lär sig spelet på korta banor; 30-, 50- och 100-banan. Varje bana motsvarar ett steg (level), som kommer med tillhörande övningar, regler och golfvettområden. Barnen får också lära sig hur man bygger banorna och hur man varierar dem. Sista steget är spel och utmaningar på den stora banan.

Nybörjarkurs
Golfäventyret riktar sig mot barn 8-12 år och är deras väg in i golfen. Utbildningen om detta görs via en junior nybörjarkurs. Anmälan och datum hittar du via vår hemsida på Svenskalag


Level 1: 30-banan 
Första steget är 30-banan med sina korta hål och enkla regler. På 30-banan kommer barnet att träna och testa på att de olika slagen. 30-banan spelas på vårt träningsområde.

Level 2: 50-banan 
Nästa steg är 50-banan där hålen är längre och fler. Även reglerna är svårare, och man behöver veta lite om säkerhet, golfvett ochbanvård. Här behövs pricksäkerhet! 50-banan spelas på vårt träningsområde.

Level 3: 100-banan
Näst sista steget är 100-banan – här är hålen mellan 40 och 100 meter och man spelar med en riktig golfboll på vår 9-hålsbana från orange tee tillsammans med en fadder.  

Level 4: Spel på stora banan
När barnet har klarat 100-banan är det redo att spela på båda våra banor med handicap 54, och fortsätta utvecklas med de utmaningar som hör till detta steg. Barnet får med fördel gärna börja spela från främre tee och flytta längre bak när hen känner sig redo. 

Grönt kort/hcp 54 upp till 12 år

  • Efter avslutad kurs fortsätter du att klara utmaningarna i Golfäventyret tillsammans med tränare och/eller förälder/vuxen.

  • Målet är att klara Level 3 – 28 av 30 utmaningar och spela 100-banan på 45 slag eller mindre. Du spelar från orange tee/utslagsplats på vår 9-hålsbana tillsammans med en fadder som är minst 18 år och har högst hcp 36.

  • För att spela 9-hålsbanan bokar du en starttid tillsammans med din fadder i receptionen. Du behöver uppge ditt Golf-ID och om du inte redan är medlem så betalar du greenfee (avgift) varje gång du spelar.

  • När du är klar med Level 3 stämmer du av med din tränare för att få tränarens signatur och då har du uppfyllt kraven för Grönt kort/hcp 54.