Spelrätter till salu

För medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb krävs innehav av en spelrätt fr.o.m. det år medlem fyller 30 år. 

Du ansöker först om medlemskap och när ditt medlemskap beviljas skaffar du en spelrätt.

Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb hittar ni här.

SÅ HÄR GÅR ÖVERLÅTELSEN TILL.

Affären med spelrätter gör köparen och säljaren upp sinsemellan. Saltsjöbadens Golfklubb har ingen del i affären utan administrerar annonser, registrerar överlåtelser och medlemskap.

  •  Säljaren blir kontaktad av en ny medlem som vill köpa en spelrätt.
  •  Köparen ansöker om medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb.
  •  Parterna gör upp om priset och köparen betalar köpesumman till säljaren.
  •  Efter att säljaren mottagit likvid fyller båda i överlåtelsehandling för spelrätt.
  •  Säljaren meddelar klubben att överlåtelsen är gjord och klubben tar bort säljarens namn från säljlistan.
  •  Köparen lämnar överlåtelsehandlingen till klubben och registreras som innehavare av spelrätt och medlem i klubben.

Här hittar ni kontaktuppgifter till medlemmar som önskar sälja spelrätt. Önskar ni köpa spelrätt så kontaktar ni någon på listan nedan.

 

Namn: E-post: Telefon:  Begärt pris:
Markus Öberg

vmhome.oberg@gmail.com

  8 000 kr
Klas Ionzon

klas.ionzon@forumils.se

  10 000 kr
Peter Sandström

peter.sandstrom@stampelgrodan.se

070-520 03 13

8 000 kr
Kerstin Sandström

peter.sandstrom@stampelgrodan.se

070-872 73 10

8 000 kr
Suzanne Mattsson

 suzmattss@gmail.com

070-603 28 35   

7 500 kr
Torbjörn Wärneland

torbjorn.waneland@gmail.com

0703-72 89 89

7 500 kr
Claes Malm

c.malm@hotmail.com

 0702-73 90 37  8 000 kr
Ola Brunstorp

brunstorp.ola@gmail.com

 0709-14 26 27  8 000 kr
Nils Lindstedt

nils.lindstedt@gmail.com

0703-71 25 21 7 500 kr
Lennart Schmidt

lennartschmidt.ls@gmail.com

0705-54 75 98 8 000 kr
Inga-Lill Zetterberg

lillz1938@gmail.com

0736-40 85 94

7 000 kr
Marianne Svanström

Marianne.svanstrom@outlook.com

0705-57 36 96

9 000 kr
Martin Wahlberg

wahlbergmartin@hotmail.com

0709-18 37 02

 6 000 kr
Tony Thompson

tonythompson353@gmail.com

  7 500 kr
Johan Hedén carl.johan.heden@gmail.com 070-558 96 01 8 000 kr
Kerstin Hedén carl.johan.heden@gmail.com 070-558 96 01 8 000 kr
Lott Bergstrand

sibb1952@gmail.com

0708-51 13 80 7 500 kr
Per Carle

perlgcarle@gmail.com

  7 500 kr
Inga Wihman Fröding

inga@froding.nu

0708-33 85 88 10 000 kr
 Bengt Wihman bengt@wihman.se  0703-25 73 62  10 000 kr
Marylou Wihman wihman@hotmail.com 08-718 05 73 10 000 kr
Kristian Agneklev  k.agne1968@gmail.com 070-768 36 89     7 500 kr
Lars Edne

lars.edne@ gmail.com    

070-562 90 20 7 500 kr
Britt-Marie Edne

lars.edne@ gmail.com    

070-562 90 20 7 500 kr
Gert Slatar

gert.slatar@gmail.com

070-632 80 91 8 000 kr
Sirpa Slatar

sirpa.slatar@hotmail.com

0709-28 01 56 8 000 kr
Dagmar Sjölin

dagmar.sjolin@yahoo.se

  7 500 kr
Kia af Kleen

po.rabner@gmail.com

 0708-92 74 42 7 500 kr
P-O Rabner

po.rabner@gmail.com

 0708-92 74 42 7 500 kr
Kim Choukri

kim.choukri@gmail.com

0765-25 78 00

7 500 kr

Fredrik Sandell

Fredrik.sandell@gmail.com

0706-24 97 43

7 500 kr

Olof Ödman

annelie@cobnet.se

 

7 500 kr

Henrik Stenmo

henrik.stenmo@gmail.com

0725-83 85 63

7 000 kr

Sebastian Ståhl

henrik.stenmo@gmail.com

0725-83 85 63

7 000 kr

Elisabeth Lindgren

Lindgren@webbar.se

076-1055332

6 000 kr