Spelrätter till salu

För medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb krävs innehav av en spelrätt fr.o.m. det år medlem fyller 37 år. Spelrätt kan förvärvas tidigare.

Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb hittar ni här.

SÅ HÄR GÅR ÖVERLÅTELSEN TILL

Affären med spelrätter gör köparen och säljaren upp sinsemellan. Saltsjöbadens Golfklubb har ingen del i affären utan administrerar annonser, registrerar överlåtelser och medlemskap.

  •  Säljaren blir kontaktad av en ny medlem som vill köpa en spelrätt.
  •  Köparen ansöker om medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb.
  •  Parterna gör upp om priset och köparen betalar köpesumman till säljaren.
  •  Efter att säljaren mottagit likvid fyller båda i överlåtelsehandling för spelrätt.
  •  Säljaren meddelar klubben att överlåtelsen är gjord och klubben tar bort säljarens namn från säljlistan.
  •  Köparen lämnar överlåtelsehandlingen till klubben och registreras som innehavare av spelrätt och medlem i klubben.

Här hittar ni kontaktuppgifter till medlemmar som önskar sälja spelrätt. Önskar ni köpa spelrätt så kontaktar ni någon på listan nedan.

 

Namn: E-post: Telefon:  Begärt pris:
Renée Du Rietz  

renee@durietz.com 

  5 000 kr 

Allan Lindfors  

as.lindfors@gmail.com  

072-202 55 51 

5 000 kr  
Ted Forssblad 

ted@logicfive.com

0708-46 02 98 

5 000 kr 
Margareta Hök marghok.saltis@telia.com

073-715 36 05 

4 500 kr
Carl-Gerhard Ulfhielm calle@ulfhielm.com

0707-75 23 00

4 500 kr
Kristian Halfwordson kristian@halfwordson.com 0709-11 61 66 4 000 kr
Vilhelm Olin

vilhelm.olin@gmail.com

  4 000 kr
Anne-Marie Alm

ama.alm@tele2.se

 0736-92 80 16 4 000 kr
Erwin Voss

erwin.voss@telia.com

0734-10 11 05 4 000 kr
Nico Ericson

krogkonsult@live.se

0734-35 96 76 5 000 kr
Susanne Ericson

pjokie@hotmail.com

0705-13 04 21 5 000 kr
Sofia Lundvall

slundvall@comhem.se

0736-31 59 84 4 500 kr
Håkan Leeman

hakan.leeman@svemo.se

0708-69 84 02

4 500 kr

Joachim Rickle

joachim.rickle@gmail.com

  5 000 kr
Petra Eriksson Rickle

petra.erikssonrickle@loreal.com

  5 000 kr
Jan Engblom Ingela.engblom@telia.com 070-920 06 51 4 000 kr
Hans Bruch

 hans.bruch@telia.com

0703-30 20 01 4 000 kr
Strimma Swedberg

strimmasartist@tele2.se

0706-66 34 88 4 000 kr
Bertil Lundgren belu@telia.com

08-717 27 16

070- 496 44 61

3 900 kr
Victor Wolf

victor.wolf@live.se

  4 000 kr
Jessica Andersson

thomas@faviol.se

0737-07 22 16

3 800 kr
Lena Kristofersson

lena.kristofersson@telia.com

 0708-55 67 79

 3 800 kr/st

10 000 kr/3 st

Mattias Gullstrand  

lena.kristofersson@telia.com

 0708-55 67 79

 3 800 kr/st

10 000 kr 3/st

Mikael Gullstrand  

lena.kristofersson@telia.com

 0708-55 67 79

 3 800 kr/st

10 000 kr 3/st

Eva Norell evanorell@icloud.com 0708-799784

3 500 kr

Eva Norell evanorell@icloud.com 0708-799784

3 500 kr

Bibbi Nilsson bibbi.nilsson@icloud.com 0708-37 94 65

3 900 kr

Gunnel Simonsson gunnelsimons@tele2.se  

4 000 kr

Johan Bielke  johan@bielke.se   2 000 kr
Carin Behm cb@lk.nu 0705-58 80 78 3 000 kr
Carina Troedsson

Carina.troedsson@gmail.com

0708-80 40 01

2 900 kr

Johan Magnusson Johan.magnusson@ap1.se

0709 681 201

2 500 kr

Lars Söderberg info@omnibroker.com  

3 000 kr

Gunnar Bark gunnar.bark@telia.com  

2 500 kr

Pär Karlsson Par.Karlsson@statkraft.com  

2 500 kr

Jesper Ekesiöö ekesioo@gmail.com 0733-77 99 60

2 500 kr

Marie Lindeblad

lindebladmarie@gmail.com

0703-73 98 86

3 000 kr

Lasse Bengtsson

lasse.bengtsson51@bredband.net

0706-94 44 47

2 900 kr

Karin Öhman

karin-ohman@tele2.se

08-718 27 98

3 500 kr

 Magnus Persson

Magnus.persson@upplands-bro.se

 

072-178 85 00

 3 000 kr