Spelrätter till salu

För medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb krävs innehav av en spelrätt fr.o.m. det år medlem fyller 30 år. 

Du ansöker först om medlemskap och när ditt medlemskap beviljas skaffar du en spelrätt.

Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb hittar ni här.

SÅ HÄR GÅR ÖVERLÅTELSEN TILL.

Affären med spelrätter gör köparen och säljaren upp sinsemellan. Saltsjöbadens Golfklubb har ingen del i affären utan administrerar annonser, registrerar överlåtelser och medlemskap.

  •  Säljaren blir kontaktad av en ny medlem som vill köpa en spelrätt.
  •  Köparen ansöker om medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb.
  •  Parterna gör upp om priset och köparen betalar köpesumman till säljaren.
  •  Efter att säljaren mottagit likvid fyller båda i överlåtelsehandling för spelrätt.
  •  Säljaren meddelar klubben att överlåtelsen är gjord och klubben tar bort säljarens namn från säljlistan.
  •  Köparen lämnar överlåtelsehandlingen till klubben och registreras som innehavare av spelrätt och medlem i klubben.

Här hittar ni kontaktuppgifter till medlemmar som önskar sälja spelrätt. Önskar ni köpa spelrätt så kontaktar ni någon på listan nedan.

 

Namn: E-post: Telefon:  Begärt pris:
Markus Öberg

vmhome.oberg@gmail.com

  8 000 kr
Klas Ionzon

klas.ionzon@forumils.se

  10 000 kr
Peter Sandström

peter.sandstrom@stampelgrodan.se

070-520 03 13

8 000 kr
Kerstin Sandström

peter.sandstrom@stampelgrodan.se

070-872 73 10

8 000 kr
Claes Malm

c.malm@hotmail.com

 0702-73 90 37  8 000 kr
Ola Brunstorp

brunstorp.ola@gmail.com

 0709-14 26 27  8 000 kr
Marianne Svanström

Marianne.svanstrom@outlook.com

0705-57 36 96

9 000 kr
Martin Wahlberg

wahlbergmartin@hotmail.com

0709-18 37 02

6 000 kr
Lott Bergstrand

sibb1952@gmail.com

0708-51 13 80 7 500 kr
Per Carle

perlgcarle@gmail.com

  7 500 kr
Inga Wihman Fröding

inga@froding.nu

0708-33 85 88 10 000 kr
Kristian Agneklev  k.agne1968@gmail.com 070-768 36 89     7 500 kr
Gert Slatar

gert.slatar@gmail.com

070-632 80 91 8 000 kr
Sirpa Slatar

sirpa.slatar@hotmail.com

0709-28 01 56 8 000 kr
Dagmar Sjölin

dagmar.sjolin@yahoo.se

  7 500 kr
P-O Rabner

po.rabner@gmail.com

 0708-92 74 42 6 500 kr
P-O Rabner

po.rabner@gmail.com

 0708-92 74 42 6 500 kr
Henrik Stenmo

henrik.stenmo@gmail.com

0725-83 85 63

7 000 kr

Elisabeth Lindgren

Lindgren@webbar.se

076-1055332

6 000 kr

Robert Kessiakoff

robert@kessiakoff.se

070-7403686

2 000 kr

Anette Ehinger anette.ehinger@gmail.com 070-8214847

6 000 kr

Anna Hegerin anna.hegerin@norsys.se

070-278 75 81

9 000 kr

Johnny Högberg johnny.hogberg@yahoo.com  072-712 90 53

4 500 kr

Anne Siwers

siwersanne@gmail.com

070-867 60 36

4 000 kr

Michael Smith

mick@qstamp.com

070-493 06 32

6 000 kr

Inga Wretling

ingawretling@yahoo.se

073-845 50 92

4 000 kr

Lars Angur

angurlars@gmail.com 

070-721 32 64

8 000 kr

Pär Zitting

par.zitting@telia.com

070-884 86 80

8 000 kr

Ulrika Zitting

ulrika.zitting@telia.com

070-967 94 83

8 000 kr

Gun Ericsson

anne.brandstrom@medicheck.se

070-890 51 43

4 000 kr

Ronald Ericsson

anne.brandstrom@medicheck.se

070-890 51 43

4 000 kr

Ann Christina Sandin

styrkvinnan@gmail.com

073-757 83 83

5 000 kr

Urban Sandin

styrmannen@gmail.com

070-575 13 55

5 000 kr

Martin Hindorff

 martin.hindorff@gmail.com

070-466 84 62

5 500 kr

Mattias Stålhammar

mattias.stalhammar77@gmail.com

 

6 500 kr

Caroline Stålhammar

mattias.stalhammar77@gmail.com

 

6 500 kr

Antero Rainio

antero.rainio@gmail.com

072-922 97 77 3 800 kr
Lena Zethraeus

jan.zethraeus@gmail.com

079-337 57 18 3 500 kr
Camilla Bergqvist 

fam.bergqvist@telia.com

  2 000 kr
Sven Bergqvist

sven@tandlakarn.com

  2 000 kr