Spelrätter till salu

För medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb krävs innehav av en spelrätt fr.o.m. det år medlem fyller 37 år. Spelrätt kan förvärvas tidigare.

Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb hittar ni här.

SÅ HÄR GÅR ÖVERLÅTELSEN TILL

Affären med spelrätter gör köparen och säljaren upp sinsemellan. Saltsjöbadens Golfklubb har ingen del i affären utan administrerar annonser, registrerar överlåtelser och medlemskap.

  •  Säljaren blir kontaktad av en ny medlem som vill köpa en spelrätt.
  •  Köparen ansöker om medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb.
  •  Parterna gör upp om priset och köparen betalar köpesumman till säljaren.
  •  Efter att säljaren mottagit likvid fyller båda i överlåtelsehandling för spelrätt.
  •  Säljaren meddelar klubben att överlåtelsen är gjord och klubben tar bort säljarens namn från säljlistan.
  •  Köparen lämnar överlåtelsehandlingen till klubben och registreras som innehavare av spelrätt och medlem i klubben.

Här hittar ni kontaktuppgifter till medlemmar som önskar sälja spelrätt. Önskar ni köpa spelrätt så kontaktar ni någon på listan nedan.

 

Namn: E-post: Telefon:  Begärt pris:
Markus Öberg

vmhome.oberg@gmail.com

  8 000 kr
Michael Olsson michael.olsson1@icloud.com                            

0708-315150 

8 000 kr
Kjell Hegerin berit.hegerin@norsys.se   8 000 kr
Ellen Ekdahl Rolf

ellenekdahl@hotmail.com

0709-20 06 44

7 000 kr

Maud von Schoenberg

maud.von.schoenberg@gmail.com

0739-86 34 66 8 000 kr
Caspar von Schoenberg

maud.von.schoenberg@gmail.com

0739-86 34 66 8 000 kr
Mats Hansson

mats.hansson@itadvokaterna.se

0701-466 051  6 000 kr/st
11 000 kr för 2 st
Niclas Thiel

niclas.thiel@gmail.com

070 142 17 10 5 750 kr/st
10 500 kr för 2 st
Eva Liliequist   0706-87 87 03 5 500 kr
Henrik Rydgård  hrydgard@gmail.com  0733-802096 5 000 kr