Spelrätter till salu

För medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb krävs innehav av en spelrätt fr.o.m. det år medlem fyller 37 år. Spelrätt kan förvärvas tidigare.

Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb hittar ni här.

SÅ HÄR GÅR ÖVERLÅTELSEN TILL

Affären med spelrätter gör köparen och säljaren upp sinsemellan. Saltsjöbadens Golfklubb har ingen del i affären utan administrerar annonser, registrerar överlåtelser och medlemskap.

  •  Säljaren blir kontaktad av en ny medlem som vill köpa en spelrätt.
  •  Köparen ansöker om medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb.
  •  Parterna gör upp om priset och köparen betalar köpesumman till säljaren.
  •  Efter att säljaren mottagit likvid fyller båda i överlåtelsehandling för spelrätt.
  •  Säljaren meddelar klubben att överlåtelsen är gjord och klubben tar bort säljarens namn från säljlistan.
  •  Köparen lämnar överlåtelsehandlingen till klubben och registreras som innehavare av spelrätt och medlem i klubben.

Här hittar ni kontaktuppgifter till medlemmar som önskar sälja spelrätt. Önskar ni köpa spelrätt så kontaktar ni någon på listan nedan.

 

Namn: E-post: Telefon:  Begärt pris:
Peter Hemberg

mats.hemberg@tergo.se

  5 000 kr
Markus Öberg

vmhome.oberg@gmail.com

  8 000 kr
Timothy Öberg vmhome.oberg@gmail.com   8 000 kr
William Öberg vmhome.oberg@gmail.com   8 000 kr
Lennart Ingman

clagerbring@gmail.com

070-715 46 53 8 000 kr
Catrine Clark

ulf@ulfekenberg.se

 

4 500 kr/st

9 500 kr/2st

Ulf Ekenberg

ulf@ulfekenberg.se 

 

6 500 kr/st

9 500 kr/2st