Spelrätter till salu

För medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb krävs innehav av en spelrätt fr.o.m. det år medlem fyller 37 år. Spelrätt kan förvärvas tidigare.

Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb hittar ni här.

SÅ HÄR GÅR ÖVERLÅTELSEN TILL

Affären med spelrätter gör köparen och säljaren upp sinsemellan. Saltsjöbadens Golfklubb har ingen del i affären utan administrerar annonser, registrerar överlåtelser och medlemskap.

  •  Säljaren blir kontaktad av en ny medlem som vill köpa en spelrätt.
  •  Köparen ansöker om medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb.
  •  Parterna gör upp om priset och köparen betalar köpesumman till säljaren.
  •  Efter att säljaren mottagit likvid fyller båda i överlåtelsehandling för spelrätt.
  •  Säljaren meddelar klubben att överlåtelsen är gjord och klubben tar bort säljarens namn från säljlistan.
  •  Köparen lämnar överlåtelsehandlingen till klubben och registreras som innehavare av spelrätt och medlem i klubben.

Här hittar ni kontaktuppgifter till medlemmar som önskar sälja spelrätt. Önskar ni köpa spelrätt så kontaktar ni någon på listan nedan.

 

Namn: E-post: Telefon:  Begärt pris:
Renée Du Rietz  

renee@durietz.com 

  5 000 kr 

Allan Lindfors  

as.lindfors@gmail.com  

072-202 55 51 

5 000 kr  
Ted Forssblad 

ted@logicfive.com

0708-46 02 98 

5 000 kr 
Margareta Hök marghok.saltis@telia.com

073-715 36 05 

4 500 kr
Carl-Gerhard Ulfhielm calle@ulfhielm.com

0707-75 23 00

4 500 kr
Kristian Halfwordson kristian@halfwordson.com 0709-11 61 66 4 000 kr
Vilhelm Olin

vilhelm.olin@gmail.com

  4 000 kr
Erwin Voss

erwin.voss@telia.com

0734-10 11 05 4 000 kr
Nico Ericson

krogkonsult@live.se

0734-35 96 76 5 000 kr
Susanne Ericson

pjokie@hotmail.com

0705-13 04 21 5 000 kr
Petra Eriksson Rickle

petra.erikssonrickle@live.se

  2 500 kr
Jan Engblom Ingela.engblom@telia.com 070-920 06 51 4 000 kr
Strimma Swedberg

strimmasartist@tele2.se

0706-66 34 88 4 000 kr
Jessica Andersson

thomas@faviol.se

0737-07 22 16

3 800 kr
Mattias Gullstrand  

lena.kristofersson@telia.com

 0708-55 67 79

 

1500 kr

Mikael Gullstrand  

lena.kristofersson@telia.com

 0708-55 67 79

 1500 kr

 

Johan Bielke  johan@bielke.se   3 000 kr
Carin Behm cb@lk.nu 0705-58 80 78 3 000 kr
Carina Troedsson

Carina.troedsson@gmail.com

0708-88 99 16

2 900 kr

Lars Söderberg info@omnibroker.com  

3 000 kr

Lasse Bengtsson

lasse.bengtsson51@bredband.net

0706-94 44 47

2 900 kr

Karin Öhman

karin-ohman@tele2.se

08-718 27 98

3 500 kr

Martin Kammenhed

martin.kammenhed@hotmail.com

  3 000 kr
Per Tornell

pelle.tornell@gmail.com

  3 000 kr
Marcus Palm

marcus.palm90@gmail.com

  4 000 kr
Peter Sahlin

Kerstinmsahlin@gmail.com

  3 000 kr
Elisabet Ekroth

elisabet@matchboxab.se

  3 000 kr
Lili-Christine Abrahamsson

engdahl.abrahamsson@gmail.com

  3 000 kr
Wendela Regnell

wendela.regnell@lowell.com

  3 500 kr
Johan Öberg

vmhome.oberg@gmail.com

  5 000 kr
Heather Öberg

vmhome.oberg@gmail.com

  5 000 kr
Philip Öberg

vmhome.oberg@gmail.com

  5 000 kr
Anders Hallberg

 anders.saltsjobaden@gmail.com

 0709-60 25 00

4 500 kr/st

16 000 kr/4 st

Anna Hallberg Lindström  anders.saltsjobaden@gmail.com  0709-60 25 00

4 500 kr/st

16 000 kr/4 st

Eva Nordenskjöld Kvanta

eva.kvanta@yahoo.com

 0736-99 74 39

2 000 kr/st

7 000 kr/4 st

Anders Kvanta eva.kvanta@yahoo.com  0736-99 74 39

2 000 kr/st

7 000 kr/4 st

Marie Borgsved joergen.borgsved@gmail.com

070-662 99 84

070-7487886

1 500 kr

Lennart Österström osterstrom.lennart@gmail.com

070-5821382

5000 kr

Lars Englund lasse.englund1@gmail.com  

4500 kr

Irene Lilleborn  irhe01@handelsbanken.se 070-515 83 91

2 000 kr