Spelrätter till salu

För medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb krävs innehav av en spelrätt fr.o.m. det år medlem fyller 37 år. Spelrätt kan förvärvas tidigare.

Saltsjöbadens Golfklubb har för närvarande kö för medlemskap. Du ansöker första om medlemskap och när ditt medlemskap beviljas skaffar du en spelrätt.

Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb hittar ni här.

SÅ HÄR GÅR ÖVERLÅTELSEN TILLpeter.sandstrom@stampelgrodan.se

Affären med spelrätter gör köparen och säljaren upp sinsemellan. Saltsjöbadens Golfklubb har ingen del i affären utan administrerar annonser, registrerar överlåtelser och medlemskap.

  •  Säljaren blir kontaktad av en ny medlem som vill köpa en spelrätt.
  •  Köparen ansöker om medlemskap i Saltsjöbadens Golfklubb.
  •  Parterna gör upp om priset och köparen betalar köpesumman till säljaren.
  •  Efter att säljaren mottagit likvid fyller båda i överlåtelsehandling för spelrätt.
  •  Säljaren meddelar klubben att överlåtelsen är gjord och klubben tar bort säljarens namn från säljlistan.
  •  Köparen lämnar överlåtelsehandlingen till klubben och registreras som innehavare av spelrätt och medlem i klubben.

Här hittar ni kontaktuppgifter till medlemmar som önskar sälja spelrätt. Önskar ni köpa spelrätt så kontaktar ni någon på listan nedan.

 

Namn: E-post: Telefon:  Begärt pris:
Markus Öberg

vmhome.oberg@gmail.com

  8 000 kr
Klas Ionzon

klas.ionzon@forumils.se

  10 000 kr
Per Leckström

sophieleckstrom@gmail.com

0707-79 54 00 8 000 kr
Viveka Ehn

viveka.ehn@hotmail.com

0707-97 69 78 8 000 kr
Stefan Söderborg

viveka.ehn@hotmail.com

0707-97 69 78 8 000 kr
Per Abrahamsson

per.abrahamsson@yahoo.se

070-997 91 70

7 500 kr
Eva Fredell

eva.fredell@hotmail.com

08-717 06 90

8 000 kr
Peter Sandström

peter.sandstrom@stampelgrodan.se

070-520 03 13

8 000 kr
Kerstin Sandström

peter.sandstrom@stampelgrodan.se

070-872 73 10

8 000 kr
Berit Spira

beritspira@gmail.com

0701-47 53 76

7 500 kr
Annika Lindstedt

annlin0142@gmail.com

  8 000 kr
Suzanne Mattsson

 suzmattss@gmail.com

070-603 28 35   

7 500 kr
Kristina Åkerberg

family@aakerberg.se

 070-601 43 46  5 000 kr
 Anders Åkerberg  

family@aakerberg.se

 070-997 26 12  5 000 kr