Nyhetsbrev 2020-04-01
I dessa oroliga tider kommer här lite positiva nyheter. Snart öppnar vi banorna med ordinarie greener!

Om allt går som planerat öppnar vi 9-hålsbanans ordinarie greener fredagen den 3 april och 18-hålsbanan med ordinarie greener torsdagen den 9 april. Väder och temperatur har varit gynnsamma under vintern och våra spelytor ser ut att ha övervintrat väl.

Lite arbete återstår innan vi kan öppna men vi ser fram emot en rekordtidig öppning i år.

I början av nästa vecka ger vi ett definitivt besked om öppning av 18-hålsbanan via nyhetsbrev och då öppnar vi också tidbokningen.

När vi öppnar och fler spelar och besöker klubben vill be er respektera våra förhållningsregler för att alla ska känna sig trygga hos oss. I stycket nedan kan ni läsa mer om detta.

Varmt välkomna till en rekordtidig golfsäsong på Saltsjöbadens Golfklubb.

Mats Candinger
Klubbchef


Hej alla, nu närmar sig golfsäsongen med stormsteg. Då de flesta säkert befinner sig i närmiljön inför påsken vill bankommittén bjuda in till städdag på klubben.

Vi samlas onsdagen den 8 april klockan 09.00 och hjälper Alex och hans kollegor med att, under några timmar, kratta ihop kottar, löv och grenar på banan.

Vi hanterar Covid-19 genom att alla anmäler sig i förväg VIA E-MAIL till klubbchef@saltsjobadengk.se och så arbetar vi i små grupper med gott om avstånd mellan alla.

Alex förbereder arbetsuppgifter, arbetslag, bilar och utrustning. Arbetsuppgifter och gruppindelningar meddelas via e-mail tisdagen den 7 april.

För alla som kan och vill delta erbjuder vi både greenfeebiljett och förtur till bokade tider mellan 08:00-10:00 dagen efter, den 9 april då banan öppnar.

Tänk på att om du känner dig minsta lilla sjuk så stannar du hemma.

Hälsningar
Bankommittén


Vi vill, i den speciella situation vi befinner oss, att medlemmar och gäster ska känna sig trygga på golfklubben. Vi följer myndigheternas rekommendationer och arbetar löpande med åtgärder för att minska smittspridning. Det innebär vissa förändringar i vår service och vi ber om er hjälp i detta arbete.

Tänk på följande vid besök på klubben:

Vid Bokningar

Boka via nätet (MinGolf eller appen MG-bokning) eller telefon, 08-717 01 25.
Ankomstregistrera via appen MG-bokning eller telefon, 08-717 01 25.
Betalning sker via MinGolf eller appen MG-Bokning.

Om du är osäker på hur du använder Min Golf eller appen MG Bokning i din telefon, fråga så förklarar vi gärna!
 

Vid klubbhuset

Stanna, om möjligt, utanför klubbhuset – klubben tillåter ankomstregistrering via nätet eller telefon.
Var extra noga med hygienen vid eventuella toalettbesök – inomhus eller toaletterna på banan.
Använd digitala scorekort om möjligt.
 

På banan

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten samt sprit.
Hosta i armvecket.
Ta inte i hand - inga high fives.
Avstånd till nästa spelare och nästa boll vid kö på banan.
Samtliga bunkerkrattor och soptunnor kommer att tas bort för att minimera antalet möjliga kontaktytor. Istället för krattan ber vi er jämna ut bunkersanden med klubban eller foten.
Greenflaggor på banan kommer att sitta kvar men botten på hålkoppen kommer att höjas så att bollen enkelt kan tas upp ur hålet. 
Undvik att ta i flaggstången.


Vid tävlingar

Vi följer de råd och riktlinjer som SGF har utfärdat i samråd med RF och myndigheter - dessa kan variera och ändras snabbt. Läs SGFs riktlinjer för tävling här.
Se tävlingsbestämmelser för den tävling som du anmält dig till och följ råden för varje enskild tävling
 

Självklart kan ni få personlig hjälp i reception och kansli men vi ber er i möjligaste mån att kontakta oss via mail och telefon.

Vår ambition är att din golfupplevelse skall hålla hög standard men vi måste inse att servicegraden och kvalitén kommer försämras något. Vi ber er om förståelse för detta.


Öppettider
Från och med den 1 april och till dess 18-hålsbanan öppnar har vi följande öppettider:

Vagnbodar och omklädningsrum 07:00-22:00

Reception och kansli 09:00-16:00