Nyhetsbrev 2020-03-24
Nu är golfsäsongen nära!
Vintern och vädret fram till nu har varit gynnsamt för våra golfbanor. Det milda vintervädret har krävt lite extra övervakning och växtskyddsmedel för att hålla svampsjukdomar borta. Det ser överlag mycket bra ut förutom att det fortfarande är blött på sina ställen.

Vi hoppas på fortsatt bra väder och är nu i full gång med att iordningställa banorna för en tidig öppning.

När banorna inom kort öppnar kommer ett flertal olika åtgärder ha genomförts som kommer påverka din upplevelse på golfklubben men vi försöker ta så rimliga och genomtänkta beslut som möjligt. Golf är en aktivitet med liten interaktion mellan människor där risken för smittspridning av coronavirus bör vara begränsad. Vi vill dock skapa en så säker miljö som möjligt för att medlemmar och gäster ska känna sig trygga hos oss. 

 

SGFs rekommendationer för golfverksamhet är följande:
Spel

 • Golfspel kan ske i nuläget, där banor är öppna precis som vanligt.
 • Uppmana till god hygien och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben.

Träningsverksamhet

 • Undvik att samla människor i grupper större än 25 personer, enligt de råd som finns från RF.
 • Uppmana till god hygien och håll avstånd mellan individer.
 • Var tydlig med att den som känner någon form av symptom måste avstå aktiviteten.


Tävlingsverksamhet

 • Även tävlingsverksamhet kan ske på klubben, men undvik samlingar som till exempel tävlingsstart/information och prisutdelningar.
 • Se över hur transporter genomförs och försök åka mer uppdelat.

Läs mer om SGFs rekommendationer här.

Utöver SGFs och allmänna rekommendationer från myndigheter gäller tillsvidare följande:
Vid Bokningar

 • Boka via nätet (MinGolf eller appen MG-bokning) eller telefon, 08-717 01 25.
 • Ankomstregistrera via appen MG-bokning eller telefon, 08-717 01 25.
 • Betalning sker via MinGolf eller appen MG-Bokning.

Vid klubbhuset

 • Stanna utanför klubbhuset – klubben tillåter ankomstregistrering via nätet eller telefon
 • Var extra noga med hygienen vid eventuella toalettbesök – inomhus eller toaletterna på banan

På banan

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten samt sprit
 • Hosta i armvecket
 • Ta inte i hand - inga high fives
 • Avstånd till nästa spelare och nästa boll vid kö på banan
 • Samtliga bunkerkrattor kommer att tas bort.
 • Flaggor på övningsgreen kommer tas bort.
 • Greenflaggor på banan kommer att sitta kvar men hålkoppen kommer höjas med ett par centimeter så att bollen inte kommer ner i hålkoppen.
 • Tills vidare är golfrundan inte handicapgrundande. Varje sällskap bestämmer själv sina regler, såsom lägesförbättring i bunker.

Vid tävlingar

 • Vi följer de råd och riktlinjer som SGF har utfärdat i samråd med RF och myndigheter - dessa kan variera och ändras snabbt
 • Se tävlingsbestämmelser för den tävling som du anmält dig till och följ råden för varje enskild tävling

Självklart kan ni få personlig hjälp i reception och kansli men vi ber er i största möjliga mån att kontakta oss via mail och telefon.

Vår ambition är att din golfupplevelse skall hålla hög standard men vi måste alla inse att servicegraden och kvalitén kommer försämras något. Vi ber er om förståelse för detta.