Nyhetsbrev 2020-02-18
GKS Vårmöte hålls torsdagen den 26 mars klockan 19:00 i klubbhuset.

Vi påminner om att motioner ska vara styrelsen tillhanda 4 veckor före mötet vilket är den 27/2. Motioner skickas till styrelse@saltsjobadengk.se.

Kallelse med förslag till föredragningslista skickas senast tre veckor före mötet och handlingar till mötet kommer att finnas tillgängligt en vecka före mötet.

 

Den 1 mars 2020 införs nya handicapregler i Sverige. 

Sex handicapsystem blir ett. Golfen har sedan länge haft globala regler när det gäller golfspel, utrustning och amatörer. Men när det gäller handicapreglerna har det funnits sex olika regelverk. Med start 2020 kommer de att ersättas av ett nytt, där allt grundläggande är gemensamt för golfare i hela världen. Systemet kallas World Handicap System (WHS) – på svenska världshandicapsystemet. I Sverige sker övergången 1 mars 2020

Klicka här för fakta om hur det fungerar, vad det innebär för dig och svar på vanliga frågor.

 

I januari 2020 lanserades den nya världshandicapsystemet - Sverige öppnar sin version av systemet i mars. Idén till det nya handicapsystemet kläcktes i ett tält på Royal St. George’s Golf Club i Sandwich i samband med The Open Championship 2011. Men vad hände egentligen sen?  

Torsdagen den 26 mars klockan 18:00, i anslutning till GKS vårmöte får vi, i ett kort föredrag, höra Hans Malmström berätta om utvecklingen av World Handicap System och dela med sig av sina erfarenheter från en resa som innehållit både genvägar och omvägar.

Hans Malmström är ordförande i R&A:s handicapkommitté, tillika ordförande i styrelsen för World Handicap System. 2018–2019 var han ordförande WHS Handicap Operations Committee med ansvar för utvecklingen av världshandicapssystemet. Han har dessförinnan varit ordförande i EGA Handicapping and Course Rating Committee och var ledamot i styrelsen för europeiska golfförbundet 2012–2015. Hans är 40 år och bor i Göteborg med sin fru och två barn. Till vardags är han docent i språkvetenskap på Chalmers tekniska högskola.  

 

Sportlovsveckan, 24/2-1/3 är kansliet stängt. Vi öppnar åter måndagen den 2/3 och har öppet måndag-onsdag 09:00-15:00.

Vagnbodarna är som vanligt öppna vardagar 08:30-15:00.

 

Missa inte erbjudanden från GKS partners till dig som medlem. Alla medlemsförmåner hittar du på hemsidan,klicka här.