Nyhetsbrev 2020-02-11
Nu ljusnar det ute och det ryktas att de första tranorna setts flyga in över landet (dock har inga officiellt kunna räknas i Hornborgasjön)!! Dagarna blir långsamt längre och det milda vädret gör att åtminstone jag längtar extra mycket efter att få börja spela. Frågan som uppstår är när det kan vara aktuellt att öppna banorna igen? Som vanligt hoppas vi kunna öppna 9-hålsbanan med ordinarie greener så tidigt som möjligt och kanske redan i mitten av mars om det milda vädret håller i sig. Men vi vet alla att Februari är en kall och nyckfull månad och officiellt kan våren inte anses ha kommit förrän det efter den 15 februari är 7 dygn med temperatur över nollan. Men har vi tur och slipper kalla mars och aprilmånader så öppnar vi så fort Alex anser att det är hållbart.

På klubben pågår nu förberedelser inför kommande säsong för fullt. Mats och Lena jobbar med årsbokslut och medlemsfaktureringen samt förbereder för kommande vårmöte. På banan förbereder man allt som behövs för att få igång banorna så bra och tidigt som möjligt. Det är allt från service av maskiner till underhåll av bänkar och skyltar mm. I styrelsen jobbar vi vidare med förbundets klubbutvecklingsprogram Vision 50/50 och med vår verksamhetsplan och förberedelser inför vårmötet. Här kan det vara på sin plats att återigen påminna om att vi behöver fler medlemmar som engagerar sig i den ideella verksamheten och inte minst valberedningen säker intresserade till vakanta syrelseplatser.

Slutligen är det med sorg jag behöver informera om att en av våra hedersmedlemmar, Janne Blohm, lämnade oss den 3 februari. Janne var en välkänd figur och mångårig styrelseledamot i klubben och han var med oss senast vid firandet av klubben 90-års jubileum. Både Janne och hans dotter Annika uppskattade verkligen att få möjligheten att vara med och fira och har utryckt sitt varma tack till klubben – vi tackar tillbaka för Jannes mångåriga gärning.  

Väl mött på årsmötet torsdagen den 26 mars klockan 19.00

 

Enligt klubbens stadgar ska tidpunkt och plats för klubbens vår- och höstmöten meddelas senast sex veckor före mötet.
GKS Vårmöte hålls torsdagen den 26 mars klockan 19:00 i klubbhuset.

Vi påminner om att motioner ska vara styrelsen tillhanda 4 veckor före mötet vilket är den 27/2. Motioner skickas till styrelse@saltsjobadengk.se.

Kallelse med förslag till föredragningslista skickas senast tre veckor före mötet och handlingar till mötet kommer att finnas tillgängligt en vecka före mötet.

 

I januari 2020 lanserades den nya världshandicapsystemet - Sverige öppnar sin version av systemet i mars. Idén till det nya handicapsystemet kläcktes i ett tält på Royal St. George’s Golf Club i Sandwich i samband med The Open Championship 2011. Men vad hände egentligen sen?  

Torsdagen den 26 mars klockan 18:00, i anslutning till GKS vårmöte får vi, i ett kort föredrag, höra Hans Malmström berätta om utvecklingen av World Handicap System och dela med sig av sina erfarenheter från en resa som innehållit både genvägar och omvägar.

Hans Malmström är ordförande i R&A:s handicapkommitté, tillika ordförande i styrelsen för World Handicap System. 2018–2019 var han ordförande WHS Handicap Operations Committee med ansvar för utvecklingen av världshandicapssystemet. Han har dessförinnan varit ordförande i EGA Handicapping and Course Rating Committee och var ledamot i styrelsen för europeiska golfförbundet 2012–2015. Hans är 40 år och bor i Göteborg med sin fru och två barn. Till vardags är han docent i språkvetenskap på Chalmers tekniska högskola.  

 

Tack alla medlemmar som har haft möjlighet att betala årsavgifterna via MinGolf. Det är ca 1000 medlemmar som har betalat den vägen vilket har underlättat vårt arbete på kansliet avsevärt.

För er medlemmar som önskat faktura är den nu på väg via mail. Vi är tacksamma om ni håller utkik efter den så att den inte hamnar i skräpposten. Hör av er om ni inte har fått er faktura så hjälper vi till.

 

Onsdagen den 12/2 är kansliet pga utbildning. 

Vi finns annars på kansliet måndag-onsdag 09:00-15:00. Ni når oss också via mail, info@saltsjobadengk.se eller 08-717 01 25.

 

Missa inte erbjudanden från GKS partners till dig som medlem. Alla medlemsförmåner hittar du på hemsidan,klicka här.