Nyhetsbrev 2019-09-05
Medlemsundersökning
Medlemsundersökning pågår - ditt svar är viktigt!

 

Den 28 augusti gick andra utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st  ut till hälften av klubbens medlemmar. Halva antalet medlemmar fick första utskicket den 26 juni. Vi skulle uppskatta om du som fått enkäten nu kan ta dig tid att svara på undersökningen, då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill med klubben, anläggningen och verksamheten. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag.

 

I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, ledning, träning och restaurang. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 350 svenska golfklubbar deltar. Undersökningen kan, då det skickas direkt från Players 1st, fastna i SPAM-filter. Har du inte fått något mejl, titta i din ”skräppost” och se om mejlet fastnat.

 

Medlemsundersökningen är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för styrelse och klubblednings arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens verksamhet och framtid.

 

Så för bästa beslutsunderlag är styrelse och ledning tacksamma om du kan svara. Sista svarsdag är 11 september.

 

Tack på förhand!

 

Medlemsförmåner
Missa inte erbjudanden från GKS partners till dig som medlem. Alla medlemsförmåner hittar du på hemsidan,klicka här.